2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration
 • Wprowadzenie do centrum danych w przedsiębiorstwie
 • Omówienie składników Microsoft System Center 2012 R2
 • Planowanie wdrożenia VMM
 • Planowanie i wdrażanie środowiska Server Virtualization Host
 • Planowanie infrastruktury magazynu dla potrzeb wirtualizacji
 • Wdrażanie infrastruktury magazynu dla potrzeb wirtualizacji
 • Planowanie i wdrażanie infrastruktury sieci dla potrzeb wirtualizacji
 • Planowanie i wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Planowanie konfiguracji maszyny wirtualnej
 • Przygotowanie do wdrożenia maszyny wirtualnej za pomocą VMM
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych
 • Planowanie i wdrażanie replikacji Hyper-V
 • Planowanie i wdrażanie automatyzacji za pomocą System Center 2012
 • Planowanie i wdrażanie administracji w System Center 2012
 • Planowanie i wdrażanie opcji Self-Service w System Center 2012
 • Planowanie i wdrażanie aktualizacji w infrastrukturze wirtualizacji serwerów
 • Planowanie monitorowania w systemie Windows Server 2012
 • Omówienie System Center Operations Manager
 • Planowanie i konfiguracja komponentów monitorowania
 • Konfigurowanie integracji z VMM
 • Planowanie i wdrażanie Storage Spaces
 • Planowanie i wdrażanie DFS
 • Planowanie i wdrażanie NLB
 • Planowanie infrastruktury dla klastrów pracy awaryjnej
 • Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej
 • Planowanie i wdrażanie aktualizacji klastra pracy awaryjnej
 • Integracja klastra pracy awaryjnej z wirtualizacją serwera
 • Planowanie klastrów pracy awaryjnej w środowisku wielolokacyjnym
 • Wprowadzenie do planowania ciągłości biznesowej
 • Planowanie i wdrażanie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Planowanie i wdrażanie odtwarzania
 • Planowanie i wdrażanie tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich odtwarzania
 • Planowanie i wdrażanie urzędu certyfikatów
 • Planowanie i wdrażanie szablonów certyfikatów
 • Planowanie i wdrażanie dystrybucji i odwoływania certyfikatów
 • Planowanie i wdrażanie archiwizacji kluczy i ich odtwarzania
 • Planowanie i wdrażanie infrastruktury serwera AD FS
 • Planowanie i wdrażanie komponentów Claim Providers oraz Relying Parties w usługach AD FS
 • Planowanie i wdrażanie komponentów Claim oraz Calim Rules w usługach AD FS
 • Planowanie i wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci Web
 • Planowanie i wdrażanie DAC
 • Planowanie Workplace Join
 • Planowanie folderów roboczych
 • W prowadzenie do AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie klastra AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie szablonów i zasad AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie zewnętrznego dostępu do usług AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie integracji AD RMS z Dynamic Access Control (DAC) 

O tym kursie

W tym pięciodniowym oficjalnym kursie Microsoft zapoznasz się z praktycznym planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem fizycznej i logicznej infrastruktury Windows Server® 2012 R2. Ten kurs jest drugą częścią serii dwóch kursów, które zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędną do zaprojektowania i wdrożenia infrastruktury Windows Server 2012 R2 w środowisku przedsiębiorstwa. Oba kursy obejmują łącznie projektowanie, planowanie, wdrażanie, zabezpieczanie, monitorowanie, automatyzację i wirtualizację infrastruktury serwerowej przedsiębiorstwa. Kurs obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące planowania i wdrażania wysoce dostępnej, bezpiecznej infrastruktury z naciskiem na usługę federacyjną Active Directory® (AD FS), infrastrukturę klucza publicznego (PKI) i usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS). Zdobędziesz także umiejętności niezbędne do planowania i wdrażania maszyn wirtualnych, w tym samoobsługi i automatyzacji wdrożeń maszyn wirtualnych, a także planowania i wdrażania strategii monitorowania obejmującej Microsoft® System Center 2012 R2-Operations Manager. Ten kurs jest preferowanym wyborem do praktycznego przygotowania do egzaminu: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Egzamin 414: Designing and Implementing and Server Infrastructure, który jest piątym z pięciu egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu MCSE: Server Infrastructure certification.

 UWAGA: Laboratoria w tym kursie są oparte na systemie Windows Server 2012 R2 i System Center 2012 R2. Ten kurs jest przeznaczony dla doświadczonych specjalistów IT, którzy obsługują średnie i duże przedsiębiorstwa oraz mają doświadczenie w administrowaniu systemem Windows Server 2012 R2 i posiadają certyfikat MCSA: Windows Server 2012 lub równoważne umiejętności.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za planowanie, projektowanie i wdrażanie fizycznej i logicznej infrastruktury usług domenowych w usłudze Active Directory® (AD DS) dla systemu Windows Server 2012, w tym niezbędnych usług sieciowych oraz mają doświadczenie z poprzednimi systemami operacyjnymi Windows Server i posiadają certyfikat Windows Server 2012 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub równoważne umiejętności.

Kurs przeznaczony jest również dla specjalistów IT, którzy chcą przystąpić do egzaminu 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure oddzielnie lub jako część wymagań dla Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification.

Po ukończeniu kursu:

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisać centrum danych przedsiębiorstwa.
 • Zaplanować i wdrożyć strategię wirtualizacji serwerów za pomocą System Center 2012.
 • Zaplanować i wdrożyć infrastrukturę sieciową i magazynową wymaganą do wdrożenia zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej.
 • Planować i wdrażać maszyny wirtualne za pomocą Windows Hyper-V®.
 • Zaplanować i wdrożyć rozwiązanie do administrowania wirtualizacją za pomocą System Center 2012.
 • Zaplanować i wdrożyć strategię monitorowania serwera za pomocą narzędzi Windows Server 2012 i Microsoft System Center 2012 - Operations Manager.
 • Zaplanować i wdrożyć wysoką dostępność dla usług plików i aplikacji.
 • Planować i wdrażać wysoką dostępność infrastruktury serwera za pomocą funkcji klastra pracy awaryjnej w systemie Windows Server 2012.
 • Zaplanować i wdrożyć strategię ciągłości działania w środowisku Windows Server 2012.
 • Zaplanować i wdrożyć infrastrukturę klucza publicznego (PKI) oraz zaplanować i wdrożyć rozwiązanie do zarządzania certyfikatami.
 • Zaplanować i wdrożyć serwer AD FS i uzyskać dostęp do aplikacji obsługującej oświadczenia.
 • Planować i wdrażać Dynamic Access Control, Workplace Join and Work Folders.
 • Planować i wdrażać AD RMS, planować i zarządzać szablonami i dostępem AD RMS oraz planować i wdrażać zewnętrzny dostęp do usług AD RMS.

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni posiadać:

 • Zrozumienie pojęć TCP / IP i sieci.
 • Znajomość systemów Windows Server 2012 i AD DS, w tym planowanie, projektowanie i wdrażanie.
 • Zrozumienie skryptów i plików wsadowych.
 • Zrozumienie pojęć związanych z bezpieczeństwem, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja.
 • Znajomość narzędzi wdrażania, pakowania i obrazowania.
 • Doświadczenie w pracy w zespole lub zespole wirtualnym.

Posiadanie certyfikatu MCSA systemu Windows Server 2012, a także informacji zawartych w kursie 20413C: Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70 i 70-414 

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia