• Instalowanie systemu Windows Server 2012 R2
 • Konfigurowanie systemu Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012
 • Konfigurowanie zdalnego zarządzania dla Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012
 • Omówienie programu Windows PowerShell
 • Korzystanie z Windows PowerShell do zarządzania AD DS
 • Zarządzanie serwerami za pomocą Windows PowerShell
 • Funkcje w Windows Server 2012 Storage
 • Konfigurowanie iSCSI
 • Konfigurowanie Storage Spaces w Windows Server 2012
 • Konfigurowanie usługi BranchCache w systemie Windows Server 2012
 • Wdrażanie ulepszeń DNS i DHCP
 • Wdrażanie usługi IPAM
 • Zarządzanie adresami IP za pomocą IPAM
 • Wprowadzenie do NAP
 • Wdrażanie NAP
 • Omówienie dostępu zdalnego
 • Wdrażanie DirectAccess za pomocą kreatora Getting Started Wizard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą DirectAccess
 • Wdrażanie VPN
 • Omówienie klastrów pracy awaryjnej
 • Implementowanie klastra pracy awaryjnej
 • Konfigurowanie wysoce dostępnych aplikacji i usług w klastrze pracy awaryjnej
 • Utrzymanie klastra pracy awaryjnej
 • Wdrożenie wielolokacyjnych klastrów pracy awaryjnej
 • Konfigurowanie serwerów Hyper-V
 • Konfigurowanie magazynów Hyper-V
 • Konfigurowanie sieci Hyper-V
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Omówienie integracji Hyper-V Server 2012 z klastrowaniem trybu failover
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V w klastrach pracy awaryjnej
 • Wdrażanie migracji maszyny wirtualnej Windows Server 2012 Hyper-V
 • Implementowanie repliki funkcji Hyper-V
 • Przegląd dynamicznej kontroli dostępu
 • Wdrażanie komponentów DAC
 • Wdrożenie DAC do kontroli dostępu
 • Wdrażanie pomocy odmowy dostępu
 • Wdrażanie folderów roboczych i zarządzanie nimi
 • Wdrażanie kontrolerów domeny AD DS
 • Konfigurowanie kontrolerów domeny AD DS
 • Wdrażanie kont usług
 • Wdrażanie zasad grupy w usługach AD DS
 • Omówienie usługi Windows Azure Active Directory
 • Utrzymanie AD DS
 • Omówienie AD FS
 • Wdrażanie AD FS
 • Wdrażanie AD FS dla pojedynczej organizacji
 • Wdrażanie AD FS w scenariuszu federacji między przedsiębiorstwami
 • Wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci Web
 • Wdrażanie Workplace Join
 • Monitorowanie systemu Windows Server 2012
 • Wdrażanie kopii zapasowej systemu Windows Server
 • Wdrażanie odtwarzania serwera i danych

O tym kursie

W tym pięciodniowym oficjalnym kursie Microsoft zdobędziesz praktykę w konfigurowaniu i wdrażaniu nowych funkcji w Windows Server 2012, w tym Windows Server 2012 R2. Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy chcą uaktualnić swoje umiejętności techniczne do Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Zakłada wysoki poziom wiedzy na temat poprzednich technologii Windows Server i umiejętności równoważnych MCSA: Windows Server 2008.

Kurs obejmuje nowe funkcje systemów Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2, w tym zarządzanie, infrastrukturę sieciową, pamięć masową, kontrolę dostępu, wirtualizację, wysoką dostępność i usługi federacjne. Poszczególne technologie obejmują Windows PowerShell, Storage Spaces, Internet Small Computer System interface (iSCSI), Active Directory, Hyper-V, implementację rozwiązań dostępu zdalnego, takich jak DirectAccess, VPN i proxy aplikacji sieci Web (WAP). Kurs obejmuje również klastry pracy awaryjnej, usługi federacyjne, a także technologie dostępu i zapewniania informacji oraz ochrony, takie jak dynamiczna kontrola dostępu oraz integracja serwera proxy i aplikacji sieci Web z usługami federacyjnymi i Workplace Join.

Kurs nie jest kursem aktualizacji produktu, omawiającym szczegółowo kwestie związane z migracją i aktualizacją określonego środowiska do Windows Server 2012. Ten kurs raczej aktualizuje dotychczasową wiedzę i umiejętności do Windows Server 2012, w tym Windows Server 2012 R2.

Ten kurs jest preferowanym wyborem do praktycznego przygotowania do egzaminu:  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Egzamin 417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012, który jest egzaminem na uaktualnienie certyfikatów posiadających kwalifikujące ścieżki uaktualnienia. Szczegółowe informacje na temat różnych obsługiwanych ścieżek aktualizacji są dostępne tutaj: https://www.microsoft.com/learning/en-au/windows-server-certification.aspx erver 2012 R2.

Uwaga: Laboratoria w tym kursie są oparte na systemie Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są doświadczonymi administratorami  i znają codzienne zadania związane z zarządzaniem i konserwacją systemu Windows Server. Kurs zaktualizuje ich umiejętności do Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

Kandydatami odpowiednimi do tego kursu będą:

 • Doświadczeni administratorzy Windows Server, którzy mają doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym Windows Server.
 • Specjaliści IT, którzy uzyskali MCSA: Windows Server 2008 lub kwalifikowalny certyfikat z możliwością uaktualnienia, którego szczegółowe informacje są dostępne tutaj lub mają równoważną wiedzę.
 • Specjaliści IT chcący przystąpić do egzaminów Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) w zakresie Data Center, infrastruktury pulpitu, przesyłania wiadomości, współpracy oraz komunikacji i przygotowujący się do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012 , co jest warunkiem wstępnym ich indywidualnych specjalności.

Po ukończeniu kursu:

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Zainstalować i skonfigurować system Windows Server 2012.
 • Zarządzać Windows Server 2012 za pomocą Windows PowerShell®.
 • Zarządzać pamięcią masową w systemie Windows Server 2012.
 • Wdrożyć usługi sieciowe.
 • Wdrożyć dostęp zdalny.
 • Wdrożyć klastry pracy awaryjnej..
 • Wdrożyć Hyper-V ™..
 • Wdrożyć klaster pracy awaryjnej za pomocą Hyper-V.
 • Wdrożyć bezpieczny dostęp do danych dla użytkowników i urządzeń.
 • Wdrożyć usługi domenowe w usłudze Active Directory® (AD DS)..
 • Wdrożyć usługi federacyjne Active Directory (AD FS).
 • Monitorować i obsługiwać system Windows Server 2012.

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni posiadać:

 • Doświadczenie w codziennych zadaniach związanych z administrowaniem, zarządzaniem i konserwacją systemu Windows Server w środowisku Enterprise.
 • Certyfikat uprawniający do przystąpienia do egzaminu aktualizacyjnego 70-417, wymieniony tutaj: https://www.microsoft.com/learning/en-us/windows-server-certification.aspx lub równoważną wiedzę.

Uwaga: Można wziąć udział w tym kursie bez posiadania kwalifikowalnego certyfikatu, który można uaktualnić po spełnieniu kryteriów równoważnej wiedzy. Jednak późniejsze przystąpienie do egzaminu aktualizacyjnego 70-417 i zdanie go nie zapewni zdającemu poświadczenia Windows Server 2012 credential. To uaktualnienie poświadczeń jest przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy istniejącej kwalifikowalnej certyfikacji z możliwością uaktualnienia, której szczegółowe informacje są dostępne w powyższym adresie URL.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Przewidziany egzamin do szkolenia: 417

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3900.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia