• Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET
 • Introduction to ASP.NET MVC 5
 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers, and Views
 • Creating MVC Models
 • Working with Data
 • Writing Controllers and Actions
 • Writing Action Filters
 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers
 • Re-using Code in Views
 • Unit Testing MVC Components
 • Implementing an Exception Handling Strategy
 • Analyzing Information Architecture
 • Configuring Routes
 • Creating a Navigation Structure
 • Using Layouts
 • Applying CSS Styles to an MVC Applicaiton
 • Creating an Adaptive User Interface
 • Using AJAX and Partial Page Updates
 • Implementing a Caching Strategy
 • Rendering and Executing JavaScript Code
 • Using jQuery and jQueryUI
 • Implementing Authentication and Authorization
 • Assigning Roles and Membership
 • Developing a Web API
 • Calling a Web API from Mobile and Web Applications
 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets
 • Deploying a Web Application
 • Deploying an ASP.NET MVC 5 Web Application

About This Course
In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of a web application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the students for exam 70-486.

Audience Profile
This course is intended for professional web developers who use Microsoft Visual Studio in an individual-based or team-based, small-sized to large development environment. Candidates for this course are interested in developing advanced web applications and want to manage the rendered HTML comprehensively. They want to create websites that separate the user interface, data access, and application logic.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.
 • Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.
 • Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.
 • Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.
 • Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers.
 • Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio and configure an application for troubleshooting.
 • Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.
 • Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.
 • Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.
 • Write JavaScript code that runs on the client side and utilizes the jQuery script library to optimize the responsiveness of an MVC web application.
 • Implement a complete membership system in an MVC web application.
 • Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.
 • Describe how to write a Microsoft Azure web service and call it from and MVC application.
 • Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.
 • Modify the way browser requests are handled by an MVC application.
 • Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC web application from a development computer to a web server for staging or production.

A minimum of one to two years of experience developing web-based applications by using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET, proficiency in using the .NET Framework, and some familiarity with the C# language.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-486

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
2850.00 zł
Czas trwania: 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia