• Introduction to the .NET Framework
 • Overview of ASP.NET
 • Overview of the Lab Application
 • Choosing a Programming Language
 • Overview of Visual Studio 2010
 • Creating a Simple Web Application
 • Creating Web Forms
 • Adding and Configuring Server Controls in a Web Form
 • Working with Code-Behind Files
 • Handling Server Control Events
 • Creating Classes and Components by Using Visual Studio 2010
 • Handling Page Events
 • Creating Master Pages
 • Adding User Controls to an ASP.NET Web Form
 • Overview of User Input Validation
 • ASP.NET Validation Controls
 • Validating Web Forms
 • Overview of ADO.NET
 • Connecting to a Database  
 • Managing Data
 • Overview of LINQ
 • Managing XML Data by Using LINQ to XML
 • Managing SQL Data by Using LINQ to SQL and LINQ to Entities
 • Overview of ASP.NET Dynamic Data
 • Applying ASP.NET Dynamic Data
 • Customizing ASP.NET Dynamic Data Applications
 • Introduction to Ajax
 • Creating an ASP.NET Ajax Application by Using the Ajax Features for ASP.NET
 • Extending an ASP.NET Web Forms Application by Using the Ajax Control Toolkit
 • Overview of Windows Communication Foundation Services
 • Calling Windows Communication Foundation Services
 • Working with WCF Data Services
 • State Management
 • ASP.NET Profiles
 • ASP.NET Caching
 • Configuring an ASP.NET Web Application
 • Deploying an ASP.NET Web Application
 • Overview of Web Application Security
 • Declaratively Configuring Authentication and Authorization
 • Working Programmatically with Authentication and Authorization

About This Course

This five-day instructor-led course provides knowledge and skills on developing Web applications by using Microsoft Visual Studio 2010.

Audience Profile

This course is intended for Web developers who are beginners and have knowledge of Hypertext Markup Language (HTML) or Dynamic HTML (DHTML), along with some knowledge of a scripting language such as Visual Basic Scripting Edition or Microsoft Jscript.

Students are required to have the following skills:

 • Ability to construct a simple Web page using a Microsoft or 3rd Party tool. For example, create or customize a Web Page on a SharePoint site.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

 • Explore ASP.NET Web applications in Microsoft Visual Studio 2010.
 • Create Web applications by using Microsoft Visual Studio 2010 and Microsoft .NET–based languages.
 • Create a Microsoft ASP.NET Web Form.
 • Add functionality to a Microsoft ASP.NET Web Form.
 • Implement master pages and user controls.
 • Validate user input.
 • Debug Microsoft ASP.NET Web applications.
 • Manage data in an ASP.NET 3.5 Web application.
 • Manage data access tasks by using LINQ.
 • Manage data by using ASP.NET Dynamic Data.
 • Create a Microsoft ASP.NET AJAX application.
 • Consume and Windows Communication Foundation (WCF) services.
 • Manage state in Web applications.
 • Configure and deploy a Microsoft ASP.NET Web application.
 • Secure a Microsoft ASP.NET Web application.
 • Implement new technologies supported by Visual Studio 2010 for Web development.

Before attending this course, students must have at least one month of experience in .NET technologies. In addition to their professional experience, students who attend this training should have the following technical knowledge:

 • Knowledge of HTML or DHTML, including:
 • Tables
 • Images
 • Forms
 • Programming experience using Visual Basic .NET or Visual C# .NET, including:
 • Declaring variables
 • Using loops
 • Using conditional statements
 • The completion of Course 2667, Introduction to Programming, satisfies the preceding prerequisite programming skills requirement.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3900.00 zł
Czas trwania: 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia