• Introduction to the .NET Framework
 • Creating Projects Within Visual Studio 2010
 • Writing a C# Application
 • Building a Graphical Application
 • Documenting an Application
 • Running and Debugging Applications by Using Visual Studio 2010
 • Declaring Variables and Assigning Values
 • Using Expressions and Operators
 • Creating and Using Arrays
 • Using Decision Statements
 • Using Iteration Statements
 • Defining and Invoking Methods
 • Specifying Optional Parameters and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Raising Exceptions
 • Accessing the File System
 • Reading and Writing Files by Using Streams
 • Creating and Using Enumerations
 • Creating and Using Classes
 • Creating and Using Structs
 • Comparing References to Values
 • Controlling Visibility of Type Members
 • Sharing Methods and Data
 • Using Inheritance to Define New Reference Types
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Defining Abstract Classes
 • Introduction to Garbage Collection
 • Managing Resources
 • Creating and Using Properties
 • Creating and Using Indexers
 • Overloading Operators
 • Declaring and Using Delegates
 • Using Lambda Expressions
 • Handling Events
 • Using Collections
 • Creating and Using Generic Types
 • Defining Generic Interfaces and Understanding Variance
 • Using Generic Methods and Delegates
 • Implementing a Custom Collection Class
 • Adding an Enumerator to a Custom Collection Class
 • Using the LINQ Extension Methods and Query Operators
 • Building Dynamic LINQ Queries and Expressions
 • Integrating C# Code with Ruby and Python
 • Accessing COM Components from C#

About This Course

The course focuses on C# program structure, language syntax, and implementation detailswith .NET Framework 4.0. This course describes the new enhancements in the C# 4.0 language by using Visual Studio 2010.

In this course, lower-intermediate level programmers gain the knowledge and skills they need to develop C# applications for the Microsoft .NET Framework 4.0. The course highlights the structure of C# 4.0 programs, language syntax, and implementation details. This course is not mapped to any exam.

Audience Profile

This course is intended for experienced developers who already have programming experience in C, C++, Visual Basic, or Java and understand the concepts of object-oriented programming.

This course is not designed for new programmers; it is targeted at professional developers with at least 12 months experience of programming in an object-oriented environment.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

 • Explain the purpose of the .NET Framework, and understand how to use C#  and Visual Studio 2010 to build .NET Framework applications. 
 • Understand the syntax of basic C# programming constructs.
 • Create and call methods in a C# application. 
 • Catch, handle and throw exceptions.
 • Perform basic file IO operations in a C# application.
 • Create and use new types (enumerations, classes, and structures), and understand the differences between reference types and value types.
 • Control the visibility and lifetime of members in a type.
 • Use inheritance to create new reference types.
 • Manage the lifetime of objects and control the use of resources.
 • Define properties and indexers to encapsulate data, and define operators for this data.
 • Decouple an operation from the method that implements an operation, and use these decoupled operations to handle asynchronous events.
 • Use collections to aggregate data, and use Generics to implement type-safe collection classes, structures, interfaces, and methods.
 • Implement custom collection classes that support enumeration.
 • Query in-memory data by using LINQ.
 • Integrate code written by using a dynamic language such as Ruby and Python, or technologies such as COM, into a C# application

Before attending this course, students must have:

 • At least 12 months experience working with an Object Oriented language
 • Have C++ or Java knowledge:
 • Creating Classes
 • Inheritance and Abstraction
 • Polymorphism
 • Interfaces
 • Exceptions
 • Knowledge of the Visual Studio IDE.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3900.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia