• Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Zadania programistyczne dla bazy danych SQL Server
 • Projektowanie tabel
 • Typy danych
 • Praca ze schematami
 • Tworzenie i zmienianie tabel
 • Partycjonowanie danych
 • Kompresowanie danych
 • Tabele czasowe
 • Wymuszanie spójności danych
 • Wdrażanie spójności domenowej
 • Wdrażanie spójności encyjnej i referencyjnej
 • Podstawowe pojęcia indeksowania
 • Typy danych i indeksy
 • Sterty, indeksy klastrowane i nieklastrowane
 • Indeksy jednokolumnowe i złożone
 • Strategie indeksowania
 • Zarządzanie indeksami
 • Plany wykonania
 • Wykorzystywanie Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store
 • Wprowadzenie do indeksów typu Columnstore
 • Tworzenie indeksów typu Columnstore
 • Praca z indeksami typu Columnstore
 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Uwagi dotyczące wydajności w pracy z widokami
 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Wdrażanie sparametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrolowanie kontekstu wykonywania
 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji skalarnych
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji tabelarycznych
 • Uwagi dotyczące wdrażania funkcji
 • Alternatywy dla funkcji 
 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Wdrażanie wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane koncepcje wyzwalaczy
 • Tabele zoptymalizowane pod kątem pamięci
 • Procedury składowane skompilowane natywnie
 • Wprowadzenie do integracji CLR w SQL Server
 • Wdrażanie i publikowanie rozwiązań CLR
 • Wprowadzenie do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Wdrażanie typu danych XML
 • Wykorzystanie T-SQL do pracy z danymi XML
 • Wprowadzenie do XQuery
 • Przekształcanie z i na XML
 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach
 • Uwagi dotyczące danych BLOB
 • Praca z FILESTREAM
 • Korzystanie z wyszukiwania pełnotekstowego
 • Współbieżność i transakcje
 • Blokowanie elementów wewnętrznych
 • Extended Events
 • Praca z Extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optymalizacja konfiguracji plików bazodanowych
 • Metryki

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs zapewnia studentom wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania bazy danych Microsoft SQL Server. Kurs koncentruje się na uczeniu korzystania z funkcji i narzędzi produktu SQL Server związanych z tworzeniem bazy danych.

Profil odbiorców

Głównymi odbiorcami tego kursu są specjaliści IT, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie funkcji i technologii produktu SQL Server do wdrażania bazy danych. Kolejnymi odbiorcami tego kursu są osoby, które są programistami innych platform produktowych i chcą zdobyć umiejętności w zakresie wdrażania bazy danych SQL Server.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Projektować i wdrażać tabele.
 • Opisywać zaawansowane projekty tabel.
 • Zapewnić integralność danych poprzez ograniczenia.
 • Opisywać indeksy, w tym indeksy zoptymalizowane i indeksy kolumn.
 • Projektować i wdrażać widoki.
 • Zaprojektować i wdrożyćprocedury  składowane.
 • Zaprojektować i wdrożyć funkcje zdefiniowane przez użytkownika.
 • Reagować na manipulację danymi przy użyciu wyzwalaczy.
 • Projektować i wdrażać tabele w pamięci.
 • Implement Managed Code in SQL Server.
 • Wdrożyć kod zarządzany w SQL Server.
 • Przechowywać i wyszukiwać dane XML.
 • Pracować z danymi przestrzennymi.
 • Przechowywać i wyszukiwać obiekty BLOB i dokumenty tekstowe.
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności.
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych..

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Miłosz, 2020-02-17 15:56:48:
  Ocena

  dardzo dokadne i sprecysowane tlumaczenie i ciekawie prowadzone wyklady i duza pomoc przy problemach z rozwiazywaniem laboratoriow

Dodaj opinie
Cena netto
2925.00 zł
Czas trwania: 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia