• Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Zadania programistyczne dla bazy danych SQL Server
 • Projektowanie tabel
 • Typy danych
 • Praca ze schematami
 • Tworzenie i zmienianie tabel
 • Partycjonowanie danych
 • Kompresowanie danych
 • Tabele czasowe
 • Wymuszanie spójności danych
 • Wdrażanie spójności domenowej
 • Wdrażanie spójności encyjnej i referencyjnej
 • Podstawowe pojęcia indeksowania
 • Typy danych i indeksy
 • Sterty, indeksy klastrowane i nieklastrowane
 • Indeksy jednokolumnowe i złożone
 • Strategie indeksowania
 • Zarządzanie indeksami
 • Plany wykonania
 • Wykorzystywanie Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store
 • Wprowadzenie do indeksów typu Columnstore
 • Tworzenie indeksów typu Columnstore
 • Praca z indeksami typu Columnstore
 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Uwagi dotyczące wydajności w pracy z widokami
 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Wdrażanie sparametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrolowanie kontekstu wykonywania
 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji skalarnych
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji tabelarycznych
 • Uwagi dotyczące wdrażania funkcji
 • Alternatywy dla funkcji 
 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Wdrażanie wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane koncepcje wyzwalaczy
 • Tabele zoptymalizowane pod kątem pamięci
 • Procedury składowane skompilowane natywnie
 • Wprowadzenie do integracji CLR w SQL Server
 • Wdrażanie i publikowanie rozwiązań CLR
 • Wprowadzenie do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Wdrażanie typu danych XML
 • Wykorzystanie T-SQL do pracy z danymi XML
 • Wprowadzenie do XQuery
 • Przekształcanie z i na XML
 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach
 • Uwagi dotyczące danych BLOB
 • Praca z FILESTREAM
 • Korzystanie z wyszukiwania pełnotekstowego
 • Współbieżność i transakcje
 • Blokowanie elementów wewnętrznych
 • Extended Events
 • Praca z Extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optymalizacja konfiguracji plików bazodanowych
 • Metryki

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs zapewnia studentom wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania bazy danych Microsoft SQL Server. Kurs koncentruje się na uczeniu korzystania z funkcji i narzędzi produktu SQL Server związanych z tworzeniem bazy danych.

Profil odbiorców

Głównymi odbiorcami tego kursu są specjaliści IT, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie funkcji i technologii produktu SQL Server do wdrażania bazy danych. Kolejnymi odbiorcami tego kursu są osoby, które są programistami innych platform produktowych i chcą zdobyć umiejętności w zakresie wdrażania bazy danych SQL Server.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Projektować i wdrażać tabele.
 • Opisywać zaawansowane projekty tabel.
 • Zapewnić integralność danych poprzez ograniczenia.
 • Opisywać indeksy, w tym indeksy zoptymalizowane i indeksy kolumn.
 • Projektować i wdrażać widoki.
 • Zaprojektować i wdrożyćprocedury  składowane.
 • Zaprojektować i wdrożyć funkcje zdefiniowane przez użytkownika.
 • Reagować na manipulację danymi przy użyciu wyzwalaczy.
 • Projektować i wdrażać tabele w pamięci.
 • Implement Managed Code in SQL Server.
 • Wdrożyć kod zarządzany w SQL Server.
 • Przechowywać i wyszukiwać dane XML.
 • Pracować z danymi przestrzennymi.
 • Przechowywać i wyszukiwać obiekty BLOB i dokumenty tekstowe.
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności.
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych..

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Miłosz, 2020-02-17 15:56:48:
  Ocena

  dardzo dokadne i sprecysowane tlumaczenie i ciekawie prowadzone wyklady i duza pomoc przy problemach z rozwiazywaniem laboratoriow

Dodaj opinie
Cena netto
2700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia