• Podstawowa architektura SQL Server
 • Edycje i wersje SQL Server
 • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio
 • Wprowadzenie do T-SQL
 • Zrozumienie zestawów
 • Zrozumienie logiki predykatów
 • Zrozumienie logicznej kolejności operacji w instrukcjach SELECT
 • Pisanie prostych instrukcji SELECT
 • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
 • Używanie aliasów kolumn i tabel
 • Pisanie prostych instrukcji CASE
 • Zrozumienie złączeń
 • Zapytania z połączeniami INNER
 • Zapytania z połączeniami OUTER
 • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS.
 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych według predykatów
 • Filtrowanie danych z opcjami TOP i OFFSET-FETCH
 • Praca z nieznanymi wartościami
 • Wprowadzenie do typów danych SQL Server
 • Praca z typami znakowymi
 • Praca z danymi daty i czasu
 • Dodawanie danych do tabel
 • Modyfikowanie i usuwanie danych
 • Generowanie automatycznych wartości kolumn
 • Pisanie zapytań za pomocą wbudowanych funkcji
 • Korzystanie z funkcji konwersji
 • Korzystanie z funkcji logicznych
 • Używanie funkcji do pracy z NULL
 • Korzystanie z funkcji agregujących
 • Korzystanie z klauzuli GROUP BY
 • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING.
 • Pisanie samozawierających podzapytań
 • Pisanie skorelowanych podzapytań
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami
 • Używanie widoków
 • Używanie funkcji tablicowych (Inline TVF)
 • Używanie tabel pochodnych
 • Używanie wyrażeń tabelowych (Common Table Expression)
 • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
 • Wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
 • Wykorzystanie APPLY
 • Tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER
 • Przegląd funkcji
 • Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • Zastosowanie GROUPING SETS
 • Zapytanie o dane za pomocą przechowywanych procedur
 • Przekazywanie parametrów do procedur przechowywanych
 • Tworzenie prostych przechowywanych procedur
 • Praca z Dynamic SQL
 • Elementy programowania T-SQL
 • Kontrolowanie wykonania programu
 • Wdrażanie obsługi błędów T-SQL
 • Wdrażanie ustrukturyzowanej obsługi wyjątków
 • Transakcje i silnik bazy danych
 • Kontrolowanie transakcji

Uwaga: jest to szkolenie autorskie w oparciu o wycofane szkolenie certyfikowane "Szkolenie MS 20761 Zapytania za pomocą języka T-SQL"

O tym kursie

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z językiem Transact-SQL. Jest zaprojektowany w taki sposób, że pierwsze trzy dni mogą być prowadzone jako kurs dla studentów wymagających wiedzy na temat innych kursów w programie SQL Server. Dni 4 i 5 uczą pozostałych umiejętności wymaganych do przystąpienia do egzaminu 70-761.

 

Profil odbiorców

Głównym celem kursu jest zapewnienie studentom dobrego zrozumienia języka Transact-SQL, który jest używany we wszystkich dyscyplinach związanych z SQL Server; mianowicie administrowanie bazami danych, tworzenie baz danych i analiza biznesowa. W związku z tym podstawową grupą docelową tego kursu są: Administratorzy baz danych, Deweloperzy baz danych i specjaliści BI.

 

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisać kluczowe możliwości i składniki SQL Server.
 • Opisywać T-SQL, zestawy i logikę predykatów.
 • Napisać pojedynczą instrukcję SELECT do tabeli.
 • Napisać instrukcję SELECT dla wielu tabel.
 • Pisać instrukcje SELECT z filtrowaniem i sortowaniem.
 • Opisać, w jaki sposób SQL Server używa typów danych.
 • Pisać instrukcje DML.
 • Pisać zapytania korzystające z wbudowanych funkcji.
 • Pisać zapytania agregujące dane.
 • Pisać podzapytania.
 • Tworzyć i wdrażać widoki oraz funkcje wycenione w tabeli.
 • Używać operatorów zestawów do łączenia wyników zapytań.
 • Pisać zapytania wykorzystujące funkcje rankingu, przesunięcia i agregacji okien.
 • Przekształcać dane, wdrażając pivot, unpivot, rollup i cube.
 • Tworzyć i wdrażać procedury składowane.
 • Dodawać konstrukcje programowania, takie jak zmienne, warunki i pętle do kodu T-SQL.
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności.
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-761

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Magda, 2022-04-21 13:53:13:
  Ocena

  Prowadzący dobrze przekazywał wiedzę. Przykłady były spójne i pozwalały zrozumieć przedstawione zagadnienia.

 • Krzysiek, 2021-02-05 08:37:41:
  Ocena

  Bardzo fajne szkolenie, profesjonalny wykładowca

Dodaj opinie
Cena netto
3350.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia