• Wprowadzenie do Business Intelligence
 • Platforma Microsoft Enterprise BI
 • Wprowadzenie do analizy wielowymiarowej
 • Tworzenie źródeł danych i widoków źródeł danych
 • Tworzenie kostki
 • Przegląd bezpieczeństwa kostki
 • Konfigurowanie wymiarów
 • Definiowanie hierarchii atrybutów
 • Hierarchie sortowania i grupowania 
 • Praca z miarami
 • Praca z grupami miar
 • Podstawy MDX
 • Dodawanie obliczeń do kostki
 • Używanie MDX w zapytaniu do kostki 
 • Wdrożenie kluczowych wskaźników wydajności
 • Realizacja działań
 • Wdrażanie perspektyw
 • Wdrażanie tłumaczeń 
 • Wprowadzenie do tabelarycznych modeli danych
 • Tworzenie tabelarycznego modelu danych
 • Korzystanie z Analysis Services w rozwiązaniach BI
 • Podstawy języka DAX
 • Korzystanie z DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych i miar w modelu tabelarycznym
 • Wprowadzenie do Reporting Services
 • Tworzenie raportu za pomocą Projektanta raportów
 • Grupowanie i agregowanie danych w raporcie
 • Wyświetlanie danych w formie graficznej
 • Filtrowanie raportów przy użyciu parametrów
 • Zarządzanie bezpieczeństwem raportów
 • Zarządzanie wykonaniem raportu
 • Dostarczanie raportów z subskrypcjami i alertami danych
 • Rozwiązywanie problemów z usługami raportowania
 • Wprowadzenie do SharePoint Server jako platformy BI
 • Planowanie bezpieczeństwa rozwiązania BI programu SharePoint Server
 • Planowanie usług PerformancePoint 
 • Omówienie eksploracji danych
 • Korzystanie z dodatku Data Mining dla programu Excel
 • Tworzenie niestandardowego rozwiązania Custom Data Mining
 • Sprawdzanie poprawności modelu Data Mining
 • Łączenie się z danymi Data Mining i korzystanie z nich

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs koncentruje się na tworzeniu zarządzalnych rozwiązań BI dla przedsiębiorstw. Opisuje, jak wdrażać wielowymiarowe i tabelaryczne modele danych, dostarczać raporty za pomocą Microsoft® SQL Server® Reporting Services, tworzyć panele informacyjne za pomocą Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services oraz pokazuje biznesowy punkt widzenia za pomocą Data Mining-u. .

Uwaga: ten kurs jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych nauką SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje SQL Server 2014, a także ważne możliwości w platformie danych SQL Server.

Profil odbiorców

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów zajmujących się bazami danych, którzy muszą pełnić rolę programisty Business Intelligence, aby tworzyć rozwiązania do analizy i raportowania.

 Główne obowiązki obejmują:

 • Wdrażanie analitycznych modeli danych, takich jak kostki OLAP.
 • Wdrażanie raportów i zarządzanie dostarczaniem raportów.
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych.
 • Wspieranie eksploracji danych i analiz predykcyjnych.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisać komponenty, architekturę i specyfikę rozwiązań BI.
 • Utworzyć wielowymiarową bazę danych za pomocą usług Analysis Services.
 • Wdrożyć wymiary w kostce.
 • Przeprowadzić operacje konfiguracyjne na kostkach.
 • Używać składni MDX.
 • Dostosować kostkę.
 • Wdrożyć model  tabelaryczny danych w SQL Server Analysis Services.
 • Używać języka DAX w celu ulepszenia modelu tabelarycznego.
 • Tworzyć raporty za pomocą Reporting Services.
 • Ulepszać raporty za pomocą wykresów i parametrów.
 • Zarządzać wykonaniem i dostarczaniem raportów.
 • Wdrożyć pulpit nawigacyjny w SharePoint Server za pomocą PerformancePoint Services.
 • Używać Data Mining do analizy predykcyjnej.

Kurs wymaga spełnienia następujących warunków wstępnych:

 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych, w tym:
  • Projektowanie znormalizowanej bazy danych.
  • Tworzenie tabel i relacji.
 • Zapytania za pomocą Transact-SQL.
 • Podstawowa znajomość topologii schematu hurtowni danych (w tym schematów gwiazd i płatków śniegu).
 • Znajomość podstawowych konstrukcji programistycznych (takich jak pętle i rozgałęzianie).
 • Pożądana jest znajomość kluczowych priorytetów biznesowych, takich jak przychody, rentowność i rachunkowość finansowa.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Wojtek, 2021-02-17 12:58:37:
  Ocena

  Widać, że Pan prowadzący pasjonuje się tym czego uczy. Dodatkowo ma wieloletnie doświadczenie. W trakcie całego szkolenia upewnial się, że tempo nie jest zbyt szybkie. Było również miejsce na pytania w razie wątpliwości.

Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia