• Wprowadzenie do Business Intelligence
 • Platforma Microsoft Enterprise BI
 • Wprowadzenie do analizy wielowymiarowej
 • Tworzenie źródeł danych i widoków źródeł danych
 • Tworzenie kostki
 • Przegląd bezpieczeństwa kostki
 • Konfigurowanie wymiarów
 • Definiowanie hierarchii atrybutów
 • Hierarchie sortowania i grupowania 
 • Praca z miarami
 • Praca z grupami miar
 • Podstawy MDX
 • Dodawanie obliczeń do kostki
 • Używanie MDX w zapytaniu do kostki 
 • Wdrożenie kluczowych wskaźników wydajności
 • Realizacja działań
 • Wdrażanie perspektyw
 • Wdrażanie tłumaczeń 
 • Wprowadzenie do tabelarycznych modeli danych
 • Tworzenie tabelarycznego modelu danych
 • Korzystanie z Analysis Services w rozwiązaniach BI
 • Podstawy języka DAX
 • Korzystanie z DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych i miar w modelu tabelarycznym
 • Wprowadzenie do Reporting Services
 • Tworzenie raportu za pomocą Projektanta raportów
 • Grupowanie i agregowanie danych w raporcie
 • Wyświetlanie danych w formie graficznej
 • Filtrowanie raportów przy użyciu parametrów
 • Zarządzanie bezpieczeństwem raportów
 • Zarządzanie wykonaniem raportu
 • Dostarczanie raportów z subskrypcjami i alertami danych
 • Rozwiązywanie problemów z usługami raportowania
 • Wprowadzenie do SharePoint Server jako platformy BI
 • Planowanie bezpieczeństwa rozwiązania BI programu SharePoint Server
 • Planowanie usług PerformancePoint 
 • Omówienie eksploracji danych
 • Korzystanie z dodatku Data Mining dla programu Excel
 • Tworzenie niestandardowego rozwiązania Custom Data Mining
 • Sprawdzanie poprawności modelu Data Mining
 • Łączenie się z danymi Data Mining i korzystanie z nich

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs koncentruje się na tworzeniu zarządzalnych rozwiązań BI dla przedsiębiorstw. Opisuje, jak wdrażać wielowymiarowe i tabelaryczne modele danych, dostarczać raporty za pomocą Microsoft® SQL Server® Reporting Services, tworzyć panele informacyjne za pomocą Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services oraz pokazuje biznesowy punkt widzenia za pomocą Data Mining-u. .

Uwaga: ten kurs jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych nauką SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje SQL Server 2014, a także ważne możliwości w platformie danych SQL Server.

Profil odbiorców

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów zajmujących się bazami danych, którzy muszą pełnić rolę programisty Business Intelligence, aby tworzyć rozwiązania do analizy i raportowania.

 Główne obowiązki obejmują:

 • Wdrażanie analitycznych modeli danych, takich jak kostki OLAP.
 • Wdrażanie raportów i zarządzanie dostarczaniem raportów.
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych.
 • Wspieranie eksploracji danych i analiz predykcyjnych.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisać komponenty, architekturę i specyfikę rozwiązań BI.
 • Utworzyć wielowymiarową bazę danych za pomocą usług Analysis Services.
 • Wdrożyć wymiary w kostce.
 • Przeprowadzić operacje konfiguracyjne na kostkach.
 • Używać składni MDX.
 • Dostosować kostkę.
 • Wdrożyć model  tabelaryczny danych w SQL Server Analysis Services.
 • Używać języka DAX w celu ulepszenia modelu tabelarycznego.
 • Tworzyć raporty za pomocą Reporting Services.
 • Ulepszać raporty za pomocą wykresów i parametrów.
 • Zarządzać wykonaniem i dostarczaniem raportów.
 • Wdrożyć pulpit nawigacyjny w SharePoint Server za pomocą PerformancePoint Services.
 • Używać Data Mining do analizy predykcyjnej.

Kurs wymaga spełnienia następujących warunków wstępnych:

 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych, w tym:
  • Projektowanie znormalizowanej bazy danych.
  • Tworzenie tabel i relacji.
 • Zapytania za pomocą Transact-SQL.
 • Podstawowa znajomość topologii schematu hurtowni danych (w tym schematów gwiazd i płatków śniegu).
 • Znajomość podstawowych konstrukcji programistycznych (takich jak pętle i rozgałęzianie).
 • Pożądana jest znajomość kluczowych priorytetów biznesowych, takich jak przychody, rentowność i rachunkowość finansowa.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Wojtek, 2021-02-17 12:58:37:
  Ocena

  Widać, że Pan prowadzący pasjonuje się tym czego uczy. Dodatkowo ma wieloletnie doświadczenie. W trakcie całego szkolenia upewnial się, że tempo nie jest zbyt szybkie. Było również miejsce na pytania w razie wątpliwości.

Dodaj opinie
Cena netto
2700.00 zł
Czas trwania: 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia