2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration | 2023-06-13 - Szkolenie MS 50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators | 2023-06-13 - Szkolenie Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2016 | 2023-06-13 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2023-06-14 - Szkolenie WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS | 2023-06-14 - Szkolenie WS-013 Azure Stack HCI
 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Zadania programistyczne dla bazy danych SQL Server
 • Projektowanie tabel
 • Typy danych
 • Praca ze schematami
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel
 • Partycjonowanie danych
 • Kompresowanie danych 
 • Egzekwowanie integralności danych
 • Wdrażanie integralności domeny
 • Wdrażanie jednostki i integralności referencyjnej
 • Podstawowe pojęcia indeksowania
 • Typy danych i indeksy
 • Indeksy jednokolumnowe i złożone
 • Indeksy pokrycia
 • Zarządzanie indeksami
 • Praca z planami wykonania
 • Korzystanie z DTE
 • Wprowadzenie do indeksów Columnstore
 • Tworzenie indeksów magazynu kolumn
 • Praca z indeksami magazynu kolumn
 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Uwagi dotyczące wydajności dla widoków 
 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Wdrażanie parametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrolowanie kontekstu wykonywania
 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji skalarnych
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji wycenianych według tabeli
 • Uwagi dotyczące implementacji funkcji
 • Alternatywy dla funkcji 
 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Wdrażanie wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane koncepcje wyzwalania
 • Tabele In-Memory
 • Natywne procedury magazynowe
 • Wprowadzenie do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfigurowanie złożeń
 • Wdrażanie integracji SQL CLR
 • Wprowadzenie do schematów XML i XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Wdrażanie typu danych XML
 • Korzystanie z instrukcji T-SQL FOR XML
 • Rozpoczęcie pracy z XQuery
 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych programu SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach
 • Zapytanie o dane za pomocą procedur składowanych
 • Implementowanie FILESTREAM i tabel plików
 • Wyszukiwanie plików danych

O tym kursie

Ten 5-dniowy kurs przedstawia SQL Server 2014 i opisuje logiczne projektowanie tabel, indeksowanie i plany zapytań. Koncentruje się również na tworzeniu obiektów bazy danych, w tym widoków, procedur składowanych, parametrów i funkcji. W tym kursie omówiono również inne typowe aspekty kodowania procedur, takie jak indeksy, współbieżność, obsługa błędów i wyzwalacze. Kurs ten również pomaga przygotować się do egzaminu 70-464.

Uwaga: ten kurs jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych nauczeniem się SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje, a także ważne możliwości na platformie danych SQL Server 2014.

Profil odbiorców

Głównymi odbiorcami tego kursu są specjaliści IT, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie funkcji i technologii produktu SQL Server 2014 w zakresie wdrażania bazy danych.

Kolejnymi odbiorcami tego kursu są osoby, które są programistami  innych platform lub wcześniejszych wersji SQL Server i chcą nauczyć się wdrażania bazy danych SQL Server 2014.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Przedstawić całą platformę SQL Server i jej główne narzędzia. Kurs obejmuje edycje, wersje, podstawy nasłuchiwania w sieci oraz koncepcje usług i kont usług.
 • Określać odpowiednie typy danych, które będą używane podczas projektowania tabel, konwertować dane między typami danych i tworzyć aliasy.
 • Mieć świadomość dobrych praktyk projektowania tabel SQL Server i tworzyć tabele przy użyciu T-SQL. (Uwaga: tabele podzielone na partycje nie są objęte).
 • Wdrożyć ograniczenia PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK i UNIQUE oraz zbadać kaskadowe ograniczenia FOREIGN KEY.
 • Określić odpowiednie strategie indeksów jednokolumnowych i złożonych.
 • Tworzyć tabele sterty i tabele z indeksami klastrowymi, a także rozważyć projekt tabeli i zasugerować odpowiednią strukturę.
 • Odczytywać i interpretować szczegóły wspólnych elementów z planów wykonania.
 • Projektować efektywne indeksy nieklastrowane.
 • Projektować i wdrażać widoki.
 • Projektować i wdrażać procedury składowane.
 • Pracować z typami tabel, parametrami wartościowanymi w tabeli i używać instrukcji MERGE do tworzenia procedur składowanych, które aktualizują hurtownie danych.
 • Zaprojektować i wdrożyć funkcje, zarówno skalarne, jak i wycenione w tabeli, a także opisać, gdzie mogą one prowadzić do problemów z wydajnością.
 • Przeprowadzić podstawowe badanie sytuacji zakleszczenia i dowiedzieć się, w jaki sposób poziomy izolacji transakcji wpływają na współbieżność aplikacji.
 • Używać zarówno tradycyjnego kodu obsługi błędów T-SQL, jak i obsługi wyjątków strukturalnych.
 • Zaprojektować i wdrożyć wyzwalacze DML.
 • Nauczyć się odpowiednich zastosowań integracji SQL CLR i zaimplementować istniejący zestaw .NET w SQL Server.
 • Przechowywać dane i schematy XML w SQL Server.
 • Wykonać podstawowe zapytania dotyczące danych XML w SQL Server.

Kurs wymaga spełnienia następujących warunków wstępnych:

 • Znajomość pisania zapytań T-SQL.
 • Znajomość podstawowych koncepcji relacyjnych baz danych.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-464

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia