2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration | 2023-06-13 - Szkolenie MS 50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators | 2023-06-13 - Szkolenie Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2016 | 2023-06-13 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2023-06-14 - Szkolenie WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS | 2023-06-14 - Szkolenie WS-013 Azure Stack HCI
 • Omówienie magazynowania danych
 • Zalecenia do rozwiązań magazynowania danych
 • Zagadnienia dotyczące budowy hurtowni danych
 • Architektury i urządzenia referencyjne hurtowni danych
 • Projekt logiczny hurtowni danych
 • Projekt fizyczny hurtowni danych
 • Wprowadzenie do ETL z SSIS
 • Eksploracja źródeł danych
 • Wdrażanie przepływu danych 
 • Wprowadzenie do przepływu sterowania
 • Tworzenie pakietów dynamicznych
 • Korzystanie z kontenerów
 • Zarządzanie spójnością
 • Debugowanie pakietu SSIS
 • Rejestrowanie zdarzeń pakietu SSIS
 • Obsługa błędów w pakiecie SSIS
 • Planowanie ekstrakcji danych
 • Wyodrębnianie zmodyfikowanych danych
 • Planowanie ładowania danych
 • Korzystanie z SSIS dla obciążeń przyrostowych
 • Korzystanie z technik ładowania Transact-SQL
 • Wprowadzenie do jakości danych
 • Korzystanie z Data Quality Services do czyszczenia danych
 • Wykorzystanie Data Quality Services do dopasowania danych
 • Wprowadzenie do Master Data Services
 • Wdrożenie modelu Master Data Services
 • Zarządzanie danymi Master Data Services
 • Tworzenie centrum Master Data Services
 • Używanie skryptów w SSIS
 • Używanie niestandardowych komponentów w SSIS 
 • Omówienie wdrażania SSIS
 • Wdrażanie projektów SSIS
 • Planowanie wykonania pakietu SSIS
 • Wprowadzenie do Business Intelligence
 • Business Intelligence w przedsiębiorstwie
 • Self-Service BI oraz Big Data

O tym kursie

Kurs ten poświęcony jest opisaniu tego, jak zaimplementować platformę hurtowni danych do obsługi rozwiązania BI. Studenci nauczą się, jak tworzyć hurtownię danych za pomocą Microsoft® SQL Server® 2014, wdrażać ETL za pomocą SQL Server Integration Services oraz sprawdzać i czyścić dane za pomocą SQL Server Data Quality Services i SQL Server Master Data Services.

Uwaga: ten kurs jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych nauczeniem się SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje SQL Server 2014, ale także ważne możliwości na platformie danych SQL Server.

Profil odbiorców

 

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów zajmujących się bazami danych, którzy muszą pełnić rolę programistów Business Intelligence. Będą musieli skoncentrować się na praktycznej pracy nad tworzeniem rozwiązań BI, w tym implementacji hurtowni danych, ETL i czyszczenia danych.

Główne obowiązki obejmują:

 • Wdrażanie hurtowni danych.
 • Opracowywanie pakietów SSIS do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych.
 • Egzekwowanie integralności danych za pomocą Master Data Services.
 • Czyszczenie danych za pomocą Data Quality Services.

 

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisywać koncepcje hurtowni danych i zagadnienia dotyczące architektury.
 • Wybrać odpowiednią platformę sprzętową dla hurtowni danych.
 • Zaprojektować i wdrożyć hurtownię danych.
 • Wdrożyć przepływ danych w pakiecie SSIS.
 • Wdrożyć kontrolę przepływu w pakiecie SSIS.
 • Debugować i rozwiązywać problemy z pakietami SSIS.
 • Wdrożyć rozwiązanie ETL, które obsługuje przyrostową ekstrakcję danych.
 • Wdrożyć rozwiązanie ETL, które obsługuje przyrostowe ładowanie danych.
 • Wdrożyć czyszczenie danych za pomocą usług Microsoft Data Quality Services.
 • Wdrożyć Master Data Services w celu wymuszenia integralności danych.
 • Rozszerzyć SSIS o niestandardowe skrypty i komponenty.
 • Wdrażać i konfigurować pakiety SSIS.
 • Opisać, w jaki sposób rozwiązania BI mogą wykorzystywać dane z hurtowni danych.

Kurs wymaga spełnienia następujących warunków wstępnych:

 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych, w tym:
 • Projektowanie znormalizowanej bazy danych.
 • Tworzenie tabel i relacji.
 • Zapytania za pomocą Transact-SQL.
 • Znajomość podstawowych konstrukcji programistycznych (takich jak zapętlanie i rozgałęzianie).

Pożądana jest znajomość kluczowych pojęć biznesowych, takich jak przychody, rentowność i rachunkowość finansowa.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia