• Podstawowa architektura SQL Server
 • Edycje i wersje SQL Server
 • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio
 • W prowadzenie do T-SQL
 • Zrozumienie zestawów
 • Zrozumienie logiki predykatów
 • Zrozumienie logicznej kolejności operacji w instrukcjach SELECT
 • Pisanie prostych instrukcji SELECT
 • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
 • Używanie aliasów kolumn i tabel
 • Pisanie prostych instrukcji CASE
 • Zrozumienie złączeń
 • Zapytania z połączeniami INNER
 • Zapytania z połączeniami OUTER
 • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS.
 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych według predykatów
 • Filtrowanie z opcjami TOP i OFFSET-FETCH
 • Praca z nieznanymi wartościami
 • Wprowadzenie do typów danych SQL Server 2014
 • Praca z typami znakowymi
 • Praca z danymi daty i czasu
 • Wstawianie danych
 • Modyfikowanie i usuwanie danych
 • Pisanie zapytań za pomocą wbudowanych funkcji
 • Korzystanie z funkcji konwersji
 • Korzystanie z funkcji logicznych
 • Używanie funkcji do pracy z NULL
 • Korzystanie z funkcji agregujących
 • Korzystanie z klauzuli GROUP BY
 • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING.
 • Pisanie samozawierających podzapytań
 • Pisanie skorelowanych podzapytań
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami
 • Używanie widoków
 • Używanie funkcji tablicowych (Inline TVF)
 • Używanie tabel pochodnych
 • Używanie wyrażeń tabelowych (Common Table Expression)
 • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
 • Wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
 • Wykorzystanie APPLY
 • Tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER
 • Przegląd funkcji
 •  Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • Zastosowanie GROUPING SETS
 • Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • Przekazywanie parametrów do procedur przechowywanych
 • Tworzenie prostych procedur przechowywanych
 • Praca z Dynamic SQL
 • Elementy programowania T-SQL
 • Kontrolowanie wykonania programu
 • Używanie bloków TRY / CATCH
 • Praca z informacjami o błędach
 • Transakcje i silnik bazy danych
 • Kontrolowanie transakcji
 • Czynniki wpływające na wydajność zapytania
 • Wyświetlanie danych dotyczących wydajności zapytania
 • Zapytania w oparciu o funkcje i widoki systemowe
 • Wykonywanie systemowych procedur składowanych
 • Odpytywanie zarządzalnych obiektów dynamicznych (Dynamic Managment Objects)

O tym kursie

Ten 5-dniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia studentom umiejętności techniczne niezbędne do pisania podstawowych zapytań Transact-SQL dla Microsoft SQL Server 2014. Kurs ten jest podstawą wszystkich dyscyplin związanych z SQL Server; mianowicie administrowanie bazami danych, tworzenie baz danych i analiza biznesowa. Głównym celem kursu jest przygotowanie osób do egzaminu „70-461: Pisanie zapytań za pomocą Microsoft® SQL Server® 2014 Transact-SQL”. Ten egzamin będzie egzaminem podstawowym dla wszystkich dyscyplin związanych z SQL Server; mianowicie administrowanie bazami danych, tworzenie baz danych i analiza biznesowa. W związku z tym podstawową grupą docelową tego kursu są: Administratorzy baz danych, Deweloperzy baz danych i specjaliści BI.

 

Uwaga: ten kurs jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych nauczeniem się SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje SQL Server 2014, ale także ważne możliwości na platformie danych SQL Server.

 

Profil odbiorców

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów baz danych, programistów baz danych i specjalistów Business Intelligence. W kursie najprawdopodobniej będą uczestniczyć zaawansowani użytkownicy SQL, którzy niekoniecznie koncentrują się na bazie danych lub planują przystąpić do egzaminu; mianowicie autorów raportów, analityków biznesowych i programistów aplikacji klienckich.

 

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisać podstawową architekturę i koncepcje Microsoft SQL Server 2014.
 • Zrozumieć podobieństwa i różnice między Transact-SQL a innymi językami komputerowymi.
 • Pisać zapytania SELECT.
 • Uzywaćzapytańdla wielu tabel
 • Sortować i filtrować dane
 • Opisać użycie typów danych w SQL Server.
 • Modyfikować dane za pomocą Transact-SQL.
 • Używać wbudowanych funkcji
 • Grupować i agregować dane
 • Używać podzapytań
 • Używać wyrażeń tabelarycznych
 • Używać operatorów set
 • Używać funkcji agregujących, offsetowych oraz rankingowych
 • Wdrożyć przestawianie i grupowanie
 • Wykonywać procedury składowane
 • Programować w T-SQL
 • Wdrożyć obsługę błędów
 • Realizować transakcje

Kurs wymaga spełnienia następujących warunków wstępnych:

 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych.
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-461

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Norbert, 2020-02-17 15:42:51:
  Ocena

  Bardzo dobry prowadzący. Ma ogromną wiedzę a co najważniejsze potrafi ją świetnie w interesujący sposób przekazać. Stara się podczas szkolenia wcisnąć wiele ciekawostek wykraczając nawet poza ramy szkolenia ale pozwalając kursantom dowiedzieć się co jeszcze ciekawego istnieje i czym mogą się w przyszłości zainteresować, motywuje to też aby kontynuować ścieżkę szkoleniową Microsoftu wiedząc jakie ciekawe technologie jeszcze istnieją

 • Marcin, 2020-02-17 15:38:51:
  Ocena

  Very competent and outgoing person.

 • TB, 2020-02-17 15:37:55:
  Ocena

  Konkretnie, na temat, z przykładami. Nie było problemu z wytłumaczeniem ewentualnych niejasności i odpowiedziami na pytania. Bardzo profesjonalnie

Dodaj opinie
Cena netto
3600.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia