This module explains how the class will be structured and introduces course materials and additional administrative information.Lessons

 • Introduction
 • Course Materials
 • Facilities
 • Prerequisites
 • Course Overview

Lab : Course Overview

 • Successfully log into their virtual machine.
 • Have a full understanding of what the course intends to cover.

In this module, we will cover concepts and terminology to help you better understand the purpose of AlwaysOn and help you utilize its flexibility. We will also explain common methods used to provide high availability solutions.Lessons

 • Concepts and Terminology
 • Edition Changes from SQL 2012
 • Failover Clusters
 • Log Shipping
 • Replication
 • Database Mirroring
 • Database Snapshots

Lab : AlwaysOn and High Availability Concepts and Terminolo

 • None
 • Understand and utilize AlwaysOn and high availability concepts and terminology.
 • Understand edition changes from SQL 2012.
 • Understand failover clusters.
 • Understand log shipping.
 • Understand replication.
 • Understand database mirroring.
 • Understand database snapshots

In this module, we will discuss SQL failover cluster implementation, multi-site clustering, and explain the flexible failover policy provided with SQL Server AlwaysOn.Lessons

 • SQL Failover Cluster Implementation
 • Multi-Site Clustering
 • Flexible Failover Policy

Lab : AlwaysOn

 • None
 • Understand SQL failover cluster implementation.
 • Understand multi-site clustering.
 • Understand flexible failover policy.
 • Understand and utilize AlwaysOn.

Quorums determine the number of failures that a cluster can sustain, and if additional failures occur, the cluster will stop running. In this module, we discuss how to configure the quorum, and explain the options available.

Lessons

 • Node Majority
 • Node and Disk Majority
 • Node and File Share Majority
 • No Majority
 • Configuration

Lab : Understanding Quorums

 • Creating a Windows Failover Cluster
 • Understand node majority.
 • Understand node and disk majority.
 • Understand node and file share majority.
 • Understand no majority.
 • Understand configuration options.
 • Understand and utilize quorums.

SQL Server AlwaysOn Availability Groups provide us the capability to group two or more databases and perform a failover of both as a logical unit. In this module, we will explore how to configure and utilize Availability Groups.

Lessons

 • Application Failover
 • Availability Group (AG)
 • Availability Replica

Lab : AlwaysOn Availability Groups

 • Enable AlwaysOn in SQL Server
 • Testing Failover Cluster and Adding Sample Databases
 • Create the High Availability Group
 • Add Replica and Listener
 • Understand application failover.
 • Understand availability groups.
 • Understand availability replicas.
 • Understand and utilize AlwaysOn availability groups.

On Availability Groups, an active secondary can be used for things like redirecting the read-only workload, off-loading the backup load, and other tasks. In this module, we discuss how an active secondary replica operates, and explore a few tasks that can be tackled using a secondary.Lessons

 • Active Secondary Replicas
 • Readable Secondary Replicas
 • Backups on Secondary Replicas

Lab : Secondary Availability Group Actions

 • None
 • Understand active secondary replicas.
 • Understand readable secondary replicas.
 • Understand backups on secondary replicas.
 • Understand and utilize secondary availability group actions.

On Availability Groups, explore and utilize the Dashboard, and discuss troubleshooting tools.Lessons

 • Monitoring AlwaysOn Availability Groups
 • Dashboard
 • Troubleshooting Tools

Lab : Monitoring

 • Dashboard
 • Understand how to monitor AlwaysOn Availability Groups.
 • Understand how to utilize the Dashboard.
 • Understand the tools available for troubleshooting.

About this course

This two-day instructor-led course is designed for database administrators to familiarize them with the concepts in SQL AlwaysOn and High Availability. The course utilizes SQL 2014, but explains the differences from SQL 2012.

Audience profile

This course is intended for SQL DBAs and IT Professionals.

At course completion

After completing this course, students will be able to:

 • Understand and utilize AlwaysOn and high availability concepts and terminology.
 • Understand edition changes from SQL 2012.
 • Understand failover clusters.
 • Understand log shipping.
 • Understand replication.
 • Understand database mirroring.
 • Understand database snapshots.
 • Understand SQL failover cluster implementation.
 • Understand multi-site clustering.
 • Understand flexible failover policy.
 • Understand and utilize AlwaysOn.
 • Understand node majority.
 • Understand node and disk majority.
 • Understand node and file share majority.
 • Understand no majority.
 • Understand configuration options.
 • Understand and utilize quorums.
 • Understand application failover.

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
2300.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Autoryzowany Trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia