• Podstawowe elementy architektury SharePoint 2016
 • Nowe, nieaktualne i usunięte funkcje w SharePoint 2016
 • Wersje SharePoint 2016 i SharePoint Online
 • Poznanie funkcji hybrydowych w programie SharePoint 2016
 • Przygotowanie do wdrożenia hybrydowego SharePoint 2016
 • Projektowanie topologii baz danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii
 • Projektowanie infrastruktury SharePoint w celu zapewnienia wysokiej dostępności
 • Planowanie odzyskiwania po awarii
 • Planowanie i konfiguracja BCS
 • Konfigurowanie usługi Secure Store
 • Zarządzanie modelami BCS
 • Zrozumienie architektury dodatków SharePoint
 • Tworzenie i zarządzanie aplikacjami i katalogami aplikacji
 • Tworzenie usług produktywności
 • Zrozumienie architektury rozwiązania SharePoint 2016
 • Zarządzanie rozwiązaniami w piaskownicy
 • Zarządzanie profilami użytkowników
 • Umożliwianie interakcji społecznej
 • Budowanie społeczności
 • Planowanie i wdrażanie infrastruktury zarządzania treścią internetową
 • Konfigurowanie zarządzanej nawigacji i witryn katalogu
 • Obsługa wielu języków i ustawień regionalnych
 • Umożliwianie projektowania i dostosowywania
 • Wspieranie użytkowników mobilnych
 • Planowanie zarządzania treścią w przedsiębiorstwie
 • Planowanie i konfiguracja eDiscovery
 • Planowanie zarządzania rekordami
 • Planowanie architektury BI
 • Planowanie, wdrażanie i zarządzanie usługami BI
 • Planowanie i konfigurowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych
 • Planowanie i konfigurowanie funkcji współpracy
 • Planowanie i konfiguracja kompozytów
 • Przygotowanie do aktualizacji lub migracji
 • Uaktualnienie do SharePoint 2016
 • Planowanie i zarządzanie aktualizacją kolekcji witryn

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs nauczy Cię, jak planować, konfigurować i zarządzać zaawansowanymi funkcjami w środowisku SharePoint 2016. Szczególny nacisk położono na wdrażanie wysokiej dostępności, odzyskiwanie po awarii, architekturę aplikacji usługowych i usług Microsoft Business Connectivity Services. Kurs koncentruje się również na funkcjach społecznościowych, wydajności oraz platformach i funkcjach współpracy. Studenci poznają również rozwiązania Business Intelligence, Enterprise Content Management, infrastrukturę zarządzania treścią internetową, rozwiązania i aplikacje. Ten kurs obejmuje także sposób opracowywania i wdrażania planu zarządzania oraz przeprowadzania aktualizacji lub migracji do programu SharePoint 2016.

Jest to drugi z dwóch kursów dla specjalistów IT i jest zgodny z certyfikatem SharePoint 2016 IT Pro.

 

Profil odbiorców

Kurs jest skierowany do doświadczonych specjalistów IT, którzy są zainteresowani nauczeniem się instalowania, konfigurowania, wdrażania i zarządzania instalacjami SharePoint 2016 w centrum danych lub w chmurze.

Studenci zazwyczaj powinni mieć ponad cztery lata praktycznego doświadczenia * w planowaniu i utrzymywaniu SharePoint Server i innych podstawowych technologii, od których SharePoint zależy, w tym Windows Server 2012 R2 lub nowszy, Internetowe usługi informacyjne (IIS), Microsoft SQL Server 2014 R2 lub nowszy , Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) i usługi infrastruktury sieciowej.

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni ukończyć kurs 20339-1A: Planowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2016 lub zdobyć równoważną wiedzę i doświadczenie.

 

Kandydat o najniższych kwalifikacjach zazwyczaj:

 • Ma wiedzę (najlepiej praktyczne doświadczenie) na temat Microsoft SharePoint Online.
 • Ma szeroką wiedzę na temat obciążeń programu SharePoint Server.
 • Ma doświadczenie w zarządzaniu ciągłością działania, w tym w tworzeniu kopii zapasowych danych, przywracaniu danych i wysokiej dostępności.
 • Ma doświadczenie w zakresie technologii uwierzytelniania i bezpieczeństwa.
 • Ma doświadczenie z Windows PowerShell.

 

* Praktyczne doświadczenie lub doświadczenie zawodowe powinno polegać na roli opartej na rozwiązaniach, w której kandydat pracował nad wieloma rozwiązaniami w przestrzeni SharePoint Server, które obejmują zarządzanie dokumentami, zarządzanie treścią i wyszukiwanie.

 

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Opisać podstawową architekturę SharePoint 2016 oraz jej nowe i ulepszone funkcje.
 • Opisać kluczowe funkcje hybrydowe w SharePoint 2016.
 • Zaplanować i zaprojektować środowisko SharePoint 2016, aby spełnić wymagania dotyczące wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii.
 • Zaplanować i wdrożyć usługi Business Connectivity Services i Secure Store Service.
 • Konfigurować i zarządzać usługami produktywności we wdrażaniu SharePoint 2016.
 • Zarządzać rozwiązaniami we wdrożeniu SharePoint 2016.
 • Planować i konfigurować funkcje społecznościowe.
 • Planować i konfigurować zarządzanie treścią (web content management) w środowisku internetowym.
 • Planować i konfigurować zarządzanie zawartością w organizacji we wdrożeniu SharePoint 2016.
 • Planować i konfigurować rozwiązania Business Intelligence.
 • Planować i konfigurować platformy i funkcje zarządzania pracą, produktywnością i współpracy.
 • Przeprowadzić aktualizację lub migrację do SharePoint 2016.

Idealny kandydat na ten kurs musi mieć co najmniej roczne doświadczenie we wdrażaniu i administrowaniu wieloma farmami SharePoint Server 2013 w dużym przedsiębiorstwie. Kandydat powinien ukończyć kurs 20339-1A: Planowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2016 lub wykazać równoważne umiejętności

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą wykazać następujące umiejętności:

 • Przynajmniej roczne doświadczenie w mapowaniu wymagań biznesowych na logiczne i fizyczne projekty techniczne.
 • Praktyczna znajomość projektowania sieci, w tym bezpieczeństwa sieci.
 • Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku korporacyjnym Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016.
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami natywnie, wirtualnie i w chmurze.
 • Administrowanie IIS.
 • Konfigurowanie usług AD DS do użycia przy uwierzytelnianiu i autoryzacji oraz jako magazynu użytkownika.
 • Zdalne zarządzanie aplikacją za pomocą Windows PowerShell 2.0 lub nowszego.
 • Łączenie aplikacji z programem SQL Server.
 • Wdrożenie bezpieczeństwa opartego na oświadczeniach.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Stafan, 2019-02-14 11:23:30:
  Ocena

  Profesjonalne szkolenie. Polecam

Dodaj opinie
Cena netto
3900.00 zł
Czas trwania: 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Atrybuty