Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55316 Administering a SQL Database

Opinie
(2)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Termin potwierdzony
Szkolenie przez Internet
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena promocyjna 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) od 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto) Cena od 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia uczestnikom, którzy zarządzają bazami danych SQL Server i Azure SQL, wiedzę i umiejętności niezbędne do administrowania infrastrukturą bazy danych SQL Server. Materiał ten będzie również przydatny dla osób, które tworzą aplikacje dostarczające treści z baz danych SQL Server. Ten materiał aktualizuje i zastępuje kurs 20764C.

Profil uczestnika

Główną grupą docelową tego kursu są osoby administrujące i utrzymujące bazy danych SQL Server. Osoby te wykonują administrowanie bazą danych i konserwację jako swoje podstawowe zadanie lub pracują w środowiskach, gdzie bazy danych odgrywają kluczową rolę w ich głównej pracy.

Drugą grupą docelową tego kursu są osoby, które tworzą aplikacje dostarczające treści z baz danych SQL Server.

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Autoryzować i upoważniać użytkowników
 • Przydzielanie ról serwera i bazy danych
 • Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów
 • Korzystać z funkcji szyfrowania i audytowania w celu ochrony danych
 • Opisywać modele przywracania i strategie tworzenia kopii zapasowych
 • Tworzyć kopie zapasowe i przywracać bazy danych SQL Server
 • Automatyzować zarządzanie bazą danych
 • Konfigurować zabezpieczenia dla agenta SQL Server
 • Zarządzać alertami i powiadomieniami
 • Zarządzać SQL Server za pomocą PowerShell
 • Śledzić dostęp do SQL Server
 • Monitorować infrastrukturę SQL Server
 • Rozwiązywać problemy z infrastrukturą SQL Server
 • Importować i eksportować dane
Konspekt

Moduł 1: Bezpieczeństwo SQL Server

 • Uwierzytelnianie połączeń z SQL Server
 • Autoryzowanie loginów do łączenia się z bazami danych
 • Autoryzacja pomiędzy serwerami
 • Częściowo zawarte bazy danych

 

Ćwiczenia:

 • Bezpieczeństwo SQL Server
 • Uwierzytelnianie połączeń z SQL Server
 • Autoryzowanie połączeń z bazami danych
 • Autoryzacja pomiędzy instancjami serwera
 • Autoryzowanie połączeń z bazami danych

 

Moduł 2: Przypisywanie ról serwera i bazy danych

 • Praca z rolami serwera
 • Praca z ustalonymi rolami bazy danych
 • Role bazy danych zdefiniowane przez użytkownika

 

Ćwiczenia:

 • Przypisywanie ról serwera i bazy danych
 • Korzystanie z ról serwera
 • Korzystanie z ról bazy danych
 • Używanie zdefiniowanych przez użytkownika ról bazy danych i ról aplikacji

 

Moduł 3: Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów

 • Autoryzowanie użytkowników do dostępu do obiektów
 • Autoryzowanie użytkowników do wykonywania kodu
 • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu

 

Ćwiczenia:

 • Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów
 • Przypisywanie stałych i zdefiniowanych przez użytkownika ról serwera
 • Zarządzanie rolami i użytkownikami bazy danych
 • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu

 

Moduł 4: Ochrona danych za pomocą szyfrowania i audytu

 • Opcje w zakresie audytowania dostępu do danych w SQL Server
 • Wdrażanie narzędzia SQL Server Audit
 • Zarządzanie narzędziem SQL Server Audit
 • Ochrona danych za pomocą szyfrowania

 

Ćwiczenia:

 • Stosowanie narzędzi audytu i szyfrowania
 • Audyt z wykorzystaniem tabel czasowych
 • Wykorzystanie SQL Server Audit
 • Wyświetlanie wyników audytu
 • Korzystanie z dynamicznego maskowania danych

 

Moduł 5: Modele odzyskiwania danych i strategie tworzenia kopii zapasowych

 • Zapoznanie ze strategiami tworzenia kopii zapasowych
 • Dzienniki transakcji serwera SQL
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych

 

Ćwiczenia:

 • Zapoznanie z modelami odzyskiwania danych SQL Server
 • Kopie zapasowe baz danych
 • Kopie zapasowe dzienników transakcji
 • Zmniejszanie bazy danych

 

Moduł 6: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi baz danych
 • Zaawansowane opcje baz danych

 

Ćwiczenia:

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych
 • Weryfikacja kopii zapasowych
 • Korzystanie z zaawansowanych funkcji tworzenia kopii zapasowych

 

Moduł 7: Przywracanie baz danych SQL Server

 • Zrozumienie procesu przywracania
 • Przywracanie baz danych
 • Zaawansowane scenariusze przywracania
 • Odzyskiwanie danych z konkretnego punktu w czasie

 

Ćwiczenia:

 • Przywracanie baz danych SQL Server
 • Określanie kolejności przywracania danych
 • Przywracanie baz danych
 • Przywracanie zaszyfrowanej kopii zapasowej
 • Przywracanie do punktu w czasie

 

Moduł 8: Automatyzacja procesu zarządzania SQL Server

 • Automatyzacja procesu zarządzania SQL Server
 • Praca z SQL Server Agent
 • Zarządzanie zadaniami SQL Server Agent
 • Zarządzanie wieloma serwerami

 

Ćwiczenia:

 • Automatyzacja procesu zarządzania SQL Server
 • Wykorzystanie SQL Server Agent
 • Skrypty dla zadań SQL Server Agent
 • Przeglądanie historii zadań
 • Zarządzanie replikacją z wieloma wzorcami

 

Moduł 9: Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent

 • Zapoznanie z zabezpieczeniami SQL Server Agent
 • Konfiguracja poświadczeń
 • Konfiguracja kont serwera proxy

 

Ćwiczenia:

 • Konfiguracja SQL Server Agent
 • Przypisywanie kontekstu zabezpieczeń do kroków zawartych w zadaniu
 • Tworzenie poświadczeń
 • Tworzenie konta serwera proxy

 

Moduł 10: Monitorowanie SQL Server za pomocą alertów i powiadomień

 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfiguracja poczty bazy danych
 • Operatorzy, alerty i powiadomienia
 • Alerty w Azure SQL Database

 

Ćwiczenia:

 • Monitorowanie SQL Server za pomocą alertów i powiadomień
 • Praca z dziennikami błędów aparatu bazy danych
 • Konfiguracja poczty bazy danych
 • Konfiguracja operatorów i alertów
 • Konfiguracja alertów w Azure SQL Database (opcjonalnie)

 

Moduł 11: Wprowadzenie do zarządzania SQL Server za pomocą PowerShell

 • Wprowadzenie do Windows PowerShell
 • Konfiguracja SQL Server za pomocą PowerShell
 • Administrowanie rozwiązaniem SQL Server i utrzymywanie go za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie bazami danych SQL Azure za pomocą PowerShell

 

Ćwiczenia:

 • Wykorzystanie PowerShell do zarządzania SQL Server
 • Zapoznanie z obiektami SQL Server Management Objects (SMO)
 • Konfiguracja bazy danych i funkcji wystąpień za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie loginami i kopiami zapasowymi za pomocą PowerShell
 • Tworzenie bazy danych Azure SQL za pomocą PowerShell

 

Moduł 12: Śledzenie dostępu do SQL Server za pomocą funkcji zdarzeń rozszerzonych

 • Zdarzenia rozszerzone - podstawowe pojęcia
 • Praca z funkcją zdarzeń rozszerzonych

 

Ćwiczenia:

 • Wykorzystanie zdarzeń rozszerzonych SQL Server
 • Tworzenie sesji zdarzeń rozszerzonych
 • Praca z sesjami zdarzeń rozszerzonych

 

Moduł 13: Monitorowanie SQL Server

 • Monitorowanie aktywności
 • Przechwytywanie danych dotyczących wydajności i zarządzanie nimi
 • Analiza zebranych danych dotyczących wydajności

 

Ćwiczenia:

 • Monitorowanie SQL Server
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Konfiguracja gromadzenia danych
 • Przeglądanie raportów

 

Moduł 14: Rozwiązywanie problemów z narzędziem SQL Server

 • Stosowanie metodologii rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów związanych z usługami
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem i logowaniem

 

Ćwiczenia:

 • Rozwiązywanie problemów z SQL Server
 • Rozwiązywanie problemów z błędami
 • Rozwiązywanie problemów z usługami
 • Rozwiązywanie problemów z logowaniem

 

Moduł 15: Importowanie i eksportowanie danych

 • Przesyłanie danych do i z SQL Server
 • Import i eksport danych tabeli
 • Używanie funkcji BCP i BULK INSERT do importu danych
 • Wdrażanie aplikacji warstwy danych

 

Ćwiczenia:

 • Importowanie i eksportowanie danych
 • Wyłączanie i włączanie ograniczeń
 • Korzystanie z kreatora importu i eksportu
 • Importowanie za pomocą funkcji BCP oraz BULK INSERT
 • Praca z narzędziami DACPAC oraz BACPAC
Pokaż więcej
Wymagania
 • Doświadczenie w korzystaniu z aplikacji na serwerach Windows 
 • Doświadczenie w pracy z SQL Server lub innym systemem zarządzania bazą danych relationalnych (RDMS)
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Opinie
Irek 01-02-2024 13:13:14
Ocena:
Tomasz 16-02-2024 09:21:49
Ocena:
Instruktor wykonał świetną robotę. Był bardzo pomocny, a treść, którą przedstawił, była łatwo zrozumiała.
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 28-10-2024 09:00

Cena katalogowa: 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2200,00 zł netto (2706,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
1 oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 07-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Termin: 07-10-2024, Godzina: 09:00
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(2)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Termin potwierdzony
  Szkolenie przez Internet