Nasza firma świadczy usługi związane z przejęciem obowiązków Inspektora Ochrony Danych. Jest to bardzo wygodna dla firmy / instytucji forma tym bardziej, że RODO zaleca, aby IOD nie był pracownikiem przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony. Ma to na celu zminimalizowanie wywierania wpływu na IOD przez osoby wyżej zaszeregowane w strukturze firmy.

Co zyskasz zlecając nam obowiązki IOD:

 • Kompetentny przeszkolony personel (ciągłe szkolenia)
 • Już zdobyte doświadczenie w ramach pełnienia IOD wcześniej ABI
 • Twoi pracownicy będą mogli zając się pracą do ktorej zostali zatrudnieni.
 • Obsługa prawna naszej kancelarii 
 • Cykliczne wykonywanie audytów w ramach pełnienia IOD
  • Audyt rekomendacji D
  • Audyt KRI
  • Audyt bezpieczeństwa, testy penetracyjne
  • Szkolenia pracowników

Wszystkie organy i podmioty publiczne (niezależnie od zakresu przetwarzanych danych), jak również podmioty które w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby lub jeżeli działalność podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych zobowiązane są do powołania „IOD” Inspektora Ochrony Danych –  („DPO” Data Protection Officer)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, zapewnia zmodernizowane, oparte na rozliczalności wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.  Dla wielu organizacji powołanie IOD będzie niezwykle istotnym punktem w dostosowaniu swoich procedur w zakresie ochrony danych osobowych do tych wytycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem na niektórych administratorach przetwarzających dane osobowe będzie spoczywał obowiązek powalania IOD, dobre praktyki i wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 sugerują, że jeśli nawet RODO nie nakłada bezpośrednio takiego obowiązku, powołanie IOD będzie niejednokrotnie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla organizacji.

Wychodząc naprzeciw zapisom rozporządzenia, opracowanym wytycznym oraz doświadczeniom zebranym w innych krajach UE proponujemy pełen outsourcing usług związanych z funkcją Inspektora Ochrony Danych.

W ramach pełnienia obowiązków IOD proponujemy kilka modeli współpracy.

 • Model podstawowy - zapewniający wykonywanie zadań określonych w RODO.
 • Model rozszerzony - zawierający dodatkowe zadania nie wynikające bezpośrednio z rozporządzenia, a określone na podstawie wytycznych, dobrych praktyk oraz doświadczeń wyniesionych z funkcjonowania IOD w innych krajach członkowskich UE.
 • Model dedykowany – dostosowany do specyficznych wymagań, przepisów branżowych i wewnętrznych wytycznych obowiązujących w organizacji.    

Jeżeli masz pytania - zadzwoń: 507 039 557 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Outsourcing IOD to bardzo dobra decyzja. Pozwól nam wyręczyć Ciebie. Znamy się na tym, robimy to z pasją. 

Zapraszamy.