Opracowanie dokumentacji RODO

W ramach zakresu związanego z opracowaniem dokumentacji RODO wykonujemy następujące czynności.

 

 1. Opracowanie Polityki ochrony danych osobowych
  Stworzenie Polityki ODO lub przekształcenie istniejącej Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami do postaci zgodnej z przepisami RODO.
   
 2. Opracowanie Oświadczeń o poufności oraz Upoważnień
  Opracowanie szablonów pisemnych oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) oraz imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Stworzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  Utworzenie szablonu ewidencji osób upoważnionych, gotowego do uzupełnienia i późniejszego bieżącego prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych.
   
 4. Opracowanie klauzul informacyjnych podpisywanych przez klientów/interesantów/pracowników
   
 5. Opracowanie treści zgód podpisywanych przez klientów/interesantów/pracowników
   
 6. Stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych
  Opracowanie draftów umów powierzenia (poufności) do zastosowania przez Zleceniodawcę z podmiotami przetwarzającymi.
   
 7. Wstępna analiza ryzyka dla zinwentaryzowanych zbiorów / ocena skutków
   
 8. Przygotowanie wzorów rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania.

 

Po zakończonych pracach nad dokumentacją zapewniamy doradztwo oraz pomoc merytoryczną.