Software Asset Management


W Polsce wg. szacunków BSA piractwo komputerowe jest na poziomie 52% co oznacza, że prawie co 2 komputer w naszym kraju posiada nielegalne oprogramowanie. Często zdarza się, że przedsiębiorca po prostu nie wie, że w jego zakładzie pracy jest taka sytuacja. Jest informatyk lub informatycy których pracodawca między innymi zatrudnia po to żeby dbali o legalne oprogramowanie. Jednak nie jest to takie proste jak by się wydawało, a konsekwencje jakie za sobą niesie posiadanie nielegalnego oprogramowania może iść w miliony złotych nie mówiąc o utracie wizerunku firmy. 

Poniżej prezentujemy informacje dlaczego warto zrobić przyjazny audyt legalności i dlaczego warto go zlecić naszej firmie.

Audyt jest realizowany w celu potwierdzenia zgodności licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie Klienta. W końcowym efekcie wykonania usługi powstaje raport na podstawie którego jesteśmy w stanie ocenić sposób i zasadność wykorzystania licencji oraz stan zgodności licencyjnej analizowany w aspekcie prawnym.

Zastosowane działania i metodologia w ramach procesów SAM pozwalają na osiągnięcie konkretnych korzyści wynikających z dostarczonych w ramach projektu zestawień i rekomendacji.
 

 

Dlaczego warto zlecić nam wykonanie audytu?

 

 • NT GROUP jest partnerem Microsoft z kompetencją GOLD SAM
 • Po pozytywnym audycie otrzymasz certyfikat legalności firmy MICROSOFT honorowany na całym świecie.
 • Śpisz spokojnie - w razie kontroli uprawnionych do tego służb.
 • Doświadczenie. Setki przeprowadzonych audytów zarówno w małych, średnich, dużych firmach.

 

Co zyskujesz?

 

 • pełna informacja na temat posiadanych licencji i używanego oprogramowania, uporządkowanie zasobów,
 • wzrost bezpieczeństwa informatycznego firmy poprzez ograniczenie procesu nieświadomego nielegalnego użytkowania oprogramowania,
 • lepsze wykorzystanie oprogramowania i optymalizacja kosztów oprogramowania,
 • zwiększenie świadomości legalnego użytkowania oprogramowania wśród pracowników,
 • lepsza kontrola nad ilością zainstalowanego oprogramowania,
 • lepsza kontrola nad lokalizacją zainstalowanego oprogramowania – przypisanie konkretnej licencji do użytkownika,
 • podniesienie i ochrona wizerunku firmy w oczach klientów, kooperantów, pracowników,
 • zwiększenie wiarygodności firmy w oczach organów kontrolujących ze względu na posiadany certyfikat,
 • skrócenie czasu ewentualnych kontroli,
 • certyfikat Legalności Oprogramowania wystawiany przez Microsoft – potwierdzenie, że narzędzia Microsoft są wykorzystywane zgodnie z posiadanymi licencjami – ważne 1 rok,
 • możliwość powoływania się na Certyfikat Legalności Oprogramowania przy promocji firmy, negocjacjach, przetargach, zawieraniu umów. 

 

 Co sprawdzamy?


Audyt stanu oprogramowania u Zamawiającego:

 • inwentaryzacja oprogramowania występującego na wszystkich komputerach Zamawiającego poprzez zdalne i fizyczne skanowanie urządzeń (stacji roboczych, serwerów, maszyn wirtualnych) z użyciem narzędzia eksperckiego AuditPro / MAP Toolkit,
 • inwentaryzacja zebranych atrybutów licencji (faktur zakupu, oryginalnych nośników, pudełek, certyfikatów autentyczności, umów licencyjnych, itd.),
 • identyfikacja procedur zarządzania oprogramowaniem – weryfikacja zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • wywiady z kluczowymi pracownikami,
 • analiza i weryfikacja oprogramowania:
 • utworzenie raportu wstępnego - przedstawienie wyników i rozbieżności między zainstalowanym oprogramowaniem,  a posiadanymi licencjami oraz sporządzenie spisu oprogramowania  do usunięcia lub uzupełnienia licencji,
 • wyodrębnienie szczegółowych arkuszy wykrytych plików multimedialnych, sprzętu z uwzględnieniem wszystkich komponentów, systemów operacyjnych, posiadanego oprogramowania dla każdego z komputerów, otrzymanych atrybutów własności licencji,
 • rekomendacje i wnioski dotyczące wykorzystywanego oprogramowania oraz licencji oraz proponowane darmowe zamienniki dla najczęściej wykorzystywanych programów komercyjnych,
 • przekazanie przykładowych procedur zarządzania kapitałem oprogramowania do ewentualnego wdrożenia, w tym porozumienie z pracownikiem, kluczowych zapisów kodeksu karnego oraz ustawy o prawie autorskim, zarządzenie dyrektora do pracowników, zasad korzystania z oprogramowania, listy kontrolnej wprowadzania nowego oprogramowania oraz zakresu obowiązków specjalisty ds. zarządzania oprogramowaniem
 • utworzenie metryk dla każdego z komputerów.

 

Porządkowanie oprogramowania:

 

 • prace naprawcze po stronie Zamawiającego, skutkujące wyeliminowaniem wskazanych na podstawie zaleceń nieprawidłowości,
 • utworzenie raportu końcowego – wydanie certyfikatu legalności oprogramowania NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
 • wystąpienie do Microsoft celem wystawienia certyfikatu SAM dla oprogramowania Microsoft,
 • wsparcie w zakresie licencjonowania w okresie 12 miesięcy dot. rozwiązywania problemów prawnych, doboru licencji, interpretacji zapisów licencyjnych producentów wykorzystywanego oprogramowania

Jeżeli jesteś zainteresowany przedstawieniem oferty zadzwoń do nas.

Szybki kontakt: 507 039 553 lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.