Informacje dodatkowe

Pomagamy określić optymalny dla Państwa poziom szkolenia. Posiadamy zestaw profesjonalnych narzędzi pozwalający przydzielić uczestnika do odpowiedniej dla niego grupy zaawansowania.

Na podstawie udostępnianych drogą mailową arkuszy umiejętności trener w sposób szczegółowy oceni poziom wiedzy z danej aplikacji. Uzyskane oceny w skali od 1 – 9 pozwolą na dokonanie podziału na poszczególne grupy. Na podstawie zebranych informacji o potrzebach oraz dotychczasowej wiedzy program szkolenia zostaje dostosowany i modyfikowany przed i w trakcie szkolenia.

Przez 17 lat działalności na rynku szkoleniowym udało nam się wypracować procedurę dopasowywania oferowanych szkoleń do specyfiki pracy i potrzeb klienta. Posiadamy odpowiednie narzędzia do diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz pozwalające przypisać konkretnych pracowników do odpowiednich poziomów zaawansowania, dzięki czemu uczestnicy trafiają na szkolenie dopasowane do  poziomu ich umiejętności. Podczas szkolenia wykorzystujemy dane przekazane przez klienta tak aby dopasować ćwiczenia do konkretnej branży lub specyfiki pracy. Każde szkolenie jest inne, trener elastycznie prezentuje temat szkolenia dopasowując tempo i rodzaj przekazu do konkretnej grupy uczestników. Naszym celem jest żeby zarówno każdy z uczestników jak i cała grupa wyniosła ze szkolenia możliwie jak najwięcej wiedzy i umiejętności.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych metod i technik pracy skontaktuj się z Nami.

Chcąc zapewnić Naszym klientom maksimum korzyści z przeprowadzonego szkolenia proponujemy opiekę szkoleniową przez 3 miesiące po zakończonym szkoleniu. Nasz trener odpowie na wszystkie Państwa pytania zadane drogą mailową, przypomni kwestie poruszane na szkoleniu, pomoże dobrać optymalne rozwiązanie nurtującego Państwa problemu.