Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami dla nauczycieli, płynące z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w szczególności analizując kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023 (wydane przez Ministra Edukacji i Nauki pismem DKO-WNP.4092.75.2022.DB) postanowiliśmy bardziej zaangażować się w proces doskonalenia nauczycieli wykorzystując potencjał i specjalizację naszej Firmy. Przygotowaliśmy ofertę i będziemy starali się systematycznie ją rozwijać. Liczymy też na sugestie i uwagi płynące ze środowiska szkolnego, które wykorzystamy do projektowania kolejnych form edukacyjnych.

Zatrudniając specjalistów doświadczonych w realizacji i prowadzeniu projektów finansowanych z rożnych źródeł, w tym z funduszy Unii Europejskiej miło jest nam poinformować, że jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia projektowe z zakresu szeroko rozumianego wykorzystywania narzędzi TIK wraz z pełną ewaluacją i dokumentacją sprawozdawczą.

Podsumowując, pozwalamy sobie zaprezentować Państwu propozycję naszych zróżnicowanych form edukacyjnych – doskonalących, z których możecie skorzystać. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem i przyczyni się do aktywnej współpracy ze środowiskiem szkolnym, będącej korzyścią dla obu stron.