Termin Lokalizacja Możliwe opcje szkolenia Cena netto Wybierz
11.04 - 14.04.2023 Łódź Pomorska 65 lub zdalnie przez internet. Rozpoczęcie o godz. 9.00
3600.00 zł3100.00 zł
Zapisz się
15.05 - 18.05.2023 Łódź Pomorska 65 lub zdalnie przez internet. Rozpoczęcie o godz. 9.00
3600.00 zł3100.00 zł
Zapisz się

W tym module opisano nowe funkcje systemu Windows 11. Wymieniono także wymagania sprzętowe dla systemu Windows 11 oraz opisano interaktywny proces instalacji. Następnie opisano opcje wdrażania, które mogą być stosowane w większych sieciach. Moduł zawiera także omówienie nowego interfejsu użytkownika.

Lekcje

 • Wprowadzenie do systemu Windows 11
 • Instalowanie systemu Windows 11

Laboratorium 1: Wprowadzenie do systemu Windows 11

Instalowanie systemu Windows 11

 • Przeprowadzanie instalacji systemu Windows 11
 • Poruszanie się po interfejsie użytkownika systemu Windows 11

Po zakończeniu tego modułu studenci będą w stanie:

 • Opisać funkcje systemu Windows 11.
 • Wybrać odpowiednią edycję systemu Windows 11
 • Poruszać się po interfejsie użytkownika
 • Opisywać opcje instalacji i wdrażania.

W tym module opisano różne opcje uaktualnienia i migracji. Omówiono także sposoby migracji stanu użytkownika, po uaktualnieniu lub migracji. W drugiej części modułu uczniowie poznają sposoby zarządzania aktualizacjami systemu Windows 11.

Lekcje

 • Uaktualnianie do systemu Windows 11
 • Migrowanie stanu użytkownika
 • Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows 11

Laboratorium 1: Upgrade i aktualizowanie systemu Windows 11

 • Przeprowadzanie uaktualnienia z systemu Windows 10
 • Migracja stanu użytkownika z systemu Windows 10
 • Konfigurowanie i zarządzanie aktualizacjami systemu Windows 11

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Porównać uaktualnienie i migrację
 • Migrować stan użytkownika
 • Zarządzać aktualizacjami systemu Windows 11.

Ten moduł wyjaśnia, jak wykonać typowe opcje konfiguracji poinstalacyjnej systemu Windows 11. Uczniowie uczą się także, jak korzystać z aplikacji Ustawienia i Panelu sterowania w celu wykonania typowych zadań instalacyjnych.

Lekcje

 • Narzędzia konfiguracji lokalnej systemu Windows 11
 • Korzystanie z Admin Center systemu Windows
 • Używanie programu Windows PowerShell
 • Wdrażanie zdalnego zarządzania (Remote Management)

Laboratorium 1: Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows 11

 • Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows 11 za pomocą Admin Center
 • Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows 11 za pomocą programu Windows PowerShell

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybrać odpowiednie narzędzie konfiguracyjne
 • Wykonywać typowe zadania konfiguracyjne
 • Implementować zdalne zarządzanie (Remote Management)

 

Ten moduł wyjaśnia, jak wykonać typowe opcje konfiguracji poinstalacyjnej systemu Windows 11. Uczniowie uczą się także, jak korzystać z aplikacji Ustawienia i Panelu sterowania w celu wykonania typowych zadań instalacyjnych.

Moduł zawiera wskazówki dotyczące konfigurowania ustawień sieciowych, w tym sposobu konfigurowania i zarządzania siecią VPN.

Lekcje

 • Konfigurowanie łączności sieciowej
 • Wdrażanie rozwiązywania nazw
 • Wdrażanie dostępu zdalnego VPN

Laboratorium 1: Konfigurowanie łączności sieciowej

 • Konfigurowanie ustawień IPv4
 • Konfigurowanie i testowanie rozwiązywania nazw
 • Konfigurowanie sieci VPN

Po ukończeniu tego modułu słuchacze będą potrafili:

 • Skonfigurować ustawienia sieciowe
 • Wdrożyć rozwiązywanie nazw
 • Opisać opcje zdalnego dostępu VPN.

Narzędzia konfiguracji lokalnej systemu Windows 11

 • Korzystanie z Admin Center systemu Windows
 • Używanie programu Windows PowerShell
 • Wdrażanie zdalnego zarządzania (Remote Management)

W tym module opisano konfigurację podsystemu dysków dla komputera z systemem Windows 11. Moduł zawiera wskazówki, jak zarządzać zarówno lokalną pamięcią masową, jak i konfigurować dostęp do zdalnej pamięci masowej, takiej jak OneDrive.
Uczniowie dowiadują się także, jak włączyć i skonfigurować miejsca do magazynowania (Storage Spaces).

Lekcje

 • Przegląd opcji pamięci masowej
 • Zarządzanie lokalną pamięcią masową
 • Zarządzanie miejscami do magazynowania

Laboratorium 1: Zarządzanie pamięcią masową

 • Zarządzanie prostym woluminem
 • Tworzenie miejsca do magazynowania (Storage Space)

Po zakończeniu tego modułu słuchacze będą potrafili:

 • Opisać typowe konfiguracje pamięci masowej
 • Zarządzać dyskami, woluminami i partycjami
 • Zarządzać miejscami do magazynowania

 

Moduł zawiera przegląd obsługiwanych systemów plików oraz wyjaśnia scenariusze użycia każdego z nich. Studenci uczą się, jak konfigurować i zarządzać dostępem do współdzielonych plików, jak wdrażać synchronizację plików przy użyciu Folderów roboczych (Work Folders) oraz jak zarządzać dostępem do drukarek.

Lekcje

 • Konfigurowanie i zarządzanie dostępem do plików
 • Konfigurowanie i zarządzanie folderami współdzielonych
 • Wdrażanie folderów roboczych (Work Folders)
 • Zarządzanie drukarkami

Laboratorium 1: Zarządzanie zasobami

 • Tworzenie i udostępnianie folderów oraz zarządzanie nimi
 • Wdrażanie folderów roboczych (Work Folders)
 • Zarządzanie drukarkami

Po ukończeniu tego modułu słuchacze będą potrafili:

 • Zarządzać dostępem do plików
 • Zarządzać folderami współdzielonymi
 • Wdrażać Work Folders
 • Zarządzać drukarkami

 

Moduł opisuje, jak wdrażać aplikacje na urządzeniach z systemem Windows 11. Uczestnicy uczą się także rozwiązywania problemów z aplikacjami. Na koniec moduł omawia konfigurowanie ustawień przeglądarki Microsoft Edge.

Lekcje

 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie dostępem do sklepu Microsoft Store
 • Konfigurowanie przeglądarki Microsoft Edge

Laboratorium 1: Zarządzanie aplikacjami

 • Ograniczanie dostępu do sklepu Microsoft Store
 • Konfigurowanie Microsoft Edge
 • Włączanie funkcji Application Guard

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybierać sposób wdrażania aplikacji na urządzeniach użytkowników
 • Konfigurować dostęp do sklepu Microsoft Store
 • Konfigurować ustawienia Microsoft Edge.

 

Moduł przedstawia typowe zagrożenia bezpieczeństwa i dostępne środki zaradcze. Następnie uczestnicy uczą się konfigurować konta użytkowników i grupy oraz ustawienia Kontroli Konta Użytkownika (UAC). Moduł omawia także kwestie związane z bezpieczeństwem danych, a następnie opisuje dostępne technologie, które mogą pomóc w ograniczeniu zagrożeń, w tym Credential Guard, Exploit Guard i BitLocker. Na koniec moduł analizuje, w jaki sposób zabezpieczać ruch sieciowy.

Lekcje

 • Zarządzanie kontami użytkowników i grup
 • Konfigurowanie kontroli konta użytkownika
 • Wdrażanie programu BitLocker
 • Wdrażanie funkcji zabezpieczeń systemu Windows 11
 • Zabezpieczanie przed zagrożeniami sieciowymi

Laboratorium 1: Wdrażanie i zarządzanie zabezpieczeniami

 • Konfigurowanie ustawień lokalnych zasad bezpieczeństwa
 • Implementacja BitLocker
 • Konfigurowanie zapory sieciowej Windows Defender

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zarządzać kontami lokalnymi
 • Skonfigurować UAC
 • Implementować BitLocker
 • Opisać ustawienia i funkcje zabezpieczeń systemu Windows 11
 • Opisywać typowe zagrożenia bezpieczeństwa i dostępne środki zaradcze

 

Moduł pomaga identyfikować problemy związane z wydajnością komputerów z systemem Windows. Uczniowie dowiadują się, jak wdrożyć monitorowanie, w tym jak uzyskać dostęp do danych dziennika zdarzeń i jak je interpretować.

Lekcje

 • Monitorowanie systemu Windows 11
 • Optymalizacja wydajności systemu Windows 11

Laboratorium 1: Monitorowanie systemu Windows 11

 • Praca ze zdarzeniami
 • Przeglądanie wydajności przy użyciu programu Resource Monitor
 • Przeglądanie wydajności przy użyciu Monitora wydajności

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać dostępne opcje monitorowania w systemie Windows 11
 • Opisać sposoby identyfikowania problemów z wydajnością
 • Zarządzać obciążeniami i zasobami komputera w celu optymalizacji wydajności

 

W module omówiono sposoby rozwiązywania problemów związanych z urządzeniami i sterownikami urządzeń. Omawiane są sposoby przywracania komputerów z systemem Windows 11, które nie chcą się uruchomić lub uruchamiają się z błędami. Uczniowie poznają także sposoby odzyskiwania plików.

Lekcje

 • Zarządzanie rozruchem systemu Windows 11
 • Przywracanie systemu Windows 11
 • Zarządzanie urządzeniami i sterownikami
 • Zapoznanie się z rejestrem systemu Windows
 • Odzyskiwanie plików

Laboratorium 1: Rozwiązywanie problemów z systemem Windows 11

 • Zarządzanie sterownikami urządzeń
 • Używanie Historii plików i Poprzednich wersji do odzyskiwania plików
 • Odzyskiwanie urządzenia za pomocą punktu przywracania
 • Korzystanie z zaawansowanych opcji uruchamiania

Po ukończeniu tego modułu studenci będą w stanie:

 • Wyjaśnić, jak przywracać komputery z systemem Windows 11
 • Zarządzać uruchamianiem systemu Windows
 • Konfigurować rejestr
 • Opisywać urządzenia i sterowniki urządzeń
 • Odzyskiwać pliki

 

O tym kursie

Umiejętności zdobyte podczas tego kursu obejmują:

 • Umiejętność instalowania i dostosowywania systemów operacyjnych i aplikacji Windows 11
 • Konfigurowanie lokalnej i zdalnej łączności sieciowej oraz pamięci masowej.

Dowiesz się również jak:

 • Konfigurować bezpieczeństwo danych, zabezpieczenia urządzeń i zabezpieczenia sieciowe.
 • Utrzymywać, aktualizować i odzyskiwać system Windows 11 po awarii.

Uwaga: Kurs jest również kompatybilny wstecz z systemem Windows 10, ponieważ wiele technologii i zasad pozostaje niezmienionych.

Profil odbiorcy

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów IT, którzy obsługują komputery stacjonarne, urządzenia, użytkowników oraz powiązane zasoby sieciowe i bezpieczeństwa systemu Windows 11. Drugą grupą odbiorców tego kursu są pracownicy wsparcia technicznego dla komputerów stacjonarnych/urządzeń (DST), którzy zapewniają wsparcie drugiego poziomu użytkownikom komputerów z systemem operacyjnym Windows 11 w środowisku lokalnym.

Czego się nauczysz?

Umiejętności zdobyte w tym kursie obejmują naukę instalowania i dostosowywania systemów operacyjnych i aplikacji Windows 11, a także konfigurowania lokalnej i zdalnej łączności sieciowej oraz pamięci masowej. Dowiesz się także, jak skonfigurować bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo urządzeń, bezpieczeństwo sieci oraz konserwować, aktualizować i odzyskiwać system Windows 11.

 • Doświadczenie w instalowaniu sprzętu i urządzeń komputerowych.
 • Podstawowa znajomość systemu Windows i usługi Active Directory.
 • Znajomość podstaw sieci komputerowych.
 • Znajomość zasad Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) i podstaw zarządzania AD DS.
 • Podstawowa znajomość systemu Windows Server.
 • Znajomość podstaw obsługi klienta Microsoft Windows, np. praktyczna znajomość systemu Windows 10 lub Windows 11.
 • Podstawowe rozumienie składni Windows PowerShell

 

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Gadżety do szkolenia (wybór następuje w procesie zapisu na szkolenie)
Microsoft ARC Touch Mouse BT ELG-00006

Towarzysz podróży dla komputera z Windows 10
Smukła, lekka i poręczna mysz Microsoft Arc Mouse idealnie pasuje do dłoni i łatwo mieści się w torbie po złożeniu na płasko. Następna generacja bestselerowej myszy Arc Touch Bluetooth Mouse, mysz Microsoft Arc Mouse, charakteryzuje się licznymi udoskonaleniami, w tym możliwością przewijania tak w pionie, jak i w poziomie. Podłączana przez Bluetooth.

Kompaktowa, lekka i gotowa do podróży
Ultrakompaktową i lekką mysz Microsoft Arc Mouse można zabrać ze sobą wszędzie — nie jest ciężka ani nie ma wymiarów tradycyjnej myszy. Wystarczy złożyć ją na płasko, by zmieściła się w kieszeni lub torbie.

Pendrive 16 GB - 30zł

Pendrive

RAZER Kraken Tournament Edition lub JBL Filp 5 za 1 zł

Informacja:
Jeden uczestnik = jeden produkt. (w uwagach wpisz co wybierasz)

Wybierz Słuchawki Razer Kraken Turnament Edtion lub bezprzewodowy głośnik JBL Filip 5!

Najważniejsze właściwości Razer Kraken:

 • THX Spatial Audio - tworzący realistyczną głębię poprzez symulację dokładnego, pozycyjnego dźwięku w kuli 360 ° wokół ciebie
 • Membrany o średnicy 50 mm, z magnesami neodymowymi odsłonią świat pełen dźwięków, od subtelnych kroków skradających się za tobą po klimatyczne eksplozje dla oszałamiającego dźwięku w grach
 • Pełna kontrola audiokontrola basu na 17 regulowanych poziomach
 • Poduszki nauszne chłodzone żelem zmniejszają gromadzenie się ciepła
 • Wyściółka z bardzo miękkiego materiału łagodzi ucisk na głowę, aby zapobiec zmęczeniu
 • Lekka konstrukcja z aluminium o zwiększonej wytrzymałości
 • Kompatybilność z różnymi platformami

Najważniejsze właściwości JBL Filip 5

Dzięki potężnemu głośnikowi JBL Flip 5 swoją muzykę zabierzesz ze sobą. Nasz lekki głośnik Bluetooth będzie działał wszędzie. Zła pogoda? Bez obaw. Nasz wodoszczelny głośnik zapewnia legendarne brzmienie JBL w słońcu i deszczu. Więcej się ruszaj. Połącz dwa głośniki zgodne ze standardem JBL PartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo lub połącz wiele głośników zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, gdy organizujesz większą imprezę. Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę do 12 godzin. Wybierz jeden z 11 żywych kolorów i ustaw głośnik pionowo lub poziomo.

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 4 d,32 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia