W tym module opisano nowe funkcje systemu Windows 11. Wymieniono także wymagania sprzętowe dla systemu Windows 11 oraz opisano interaktywny proces instalacji. Następnie opisano opcje wdrażania, które mogą być stosowane w większych sieciach. Moduł zawiera także omówienie nowego interfejsu użytkownika.

Lekcje

 • Wprowadzenie do systemu Windows 11
 • Instalowanie systemu Windows 11

Laboratorium 1: Wprowadzenie do systemu Windows 11

Instalowanie systemu Windows 11

 • Przeprowadzanie instalacji systemu Windows 11
 • Poruszanie się po interfejsie użytkownika systemu Windows 11

Po zakończeniu tego modułu studenci będą w stanie:

 • Opisać funkcje systemu Windows 11.
 • Wybrać odpowiednią edycję systemu Windows 11
 • Poruszać się po interfejsie użytkownika
 • Opisywać opcje instalacji i wdrażania.

W tym module opisano różne opcje uaktualnienia i migracji. Omówiono także sposoby migracji stanu użytkownika, po uaktualnieniu lub migracji. W drugiej części modułu uczniowie poznają sposoby zarządzania aktualizacjami systemu Windows 11.

Lekcje

 • Uaktualnianie do systemu Windows 11
 • Migrowanie stanu użytkownika
 • Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows 11

Laboratorium 1: Upgrade i aktualizowanie systemu Windows 11

 • Przeprowadzanie uaktualnienia z systemu Windows 10
 • Migracja stanu użytkownika z systemu Windows 10
 • Konfigurowanie i zarządzanie aktualizacjami systemu Windows 11

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Porównać uaktualnienie i migrację
 • Migrować stan użytkownika
 • Zarządzać aktualizacjami systemu Windows 11.

Ten moduł wyjaśnia, jak wykonać typowe opcje konfiguracji poinstalacyjnej systemu Windows 11. Uczniowie uczą się także, jak korzystać z aplikacji Ustawienia i Panelu sterowania w celu wykonania typowych zadań instalacyjnych.

Lekcje

 • Narzędzia konfiguracji lokalnej systemu Windows 11
 • Korzystanie z Admin Center systemu Windows
 • Używanie programu Windows PowerShell
 • Wdrażanie zdalnego zarządzania (Remote Management)

Laboratorium 1: Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows 11

 • Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows 11 za pomocą Admin Center
 • Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows 11 za pomocą programu Windows PowerShell

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybrać odpowiednie narzędzie konfiguracyjne
 • Wykonywać typowe zadania konfiguracyjne
 • Implementować zdalne zarządzanie (Remote Management)

 

Ten moduł wyjaśnia, jak wykonać typowe opcje konfiguracji poinstalacyjnej systemu Windows 11. Uczniowie uczą się także, jak korzystać z aplikacji Ustawienia i Panelu sterowania w celu wykonania typowych zadań instalacyjnych.

Moduł zawiera wskazówki dotyczące konfigurowania ustawień sieciowych, w tym sposobu konfigurowania i zarządzania siecią VPN.

Lekcje

 • Konfigurowanie łączności sieciowej
 • Wdrażanie rozwiązywania nazw
 • Wdrażanie dostępu zdalnego VPN

Laboratorium 1: Konfigurowanie łączności sieciowej

 • Konfigurowanie ustawień IPv4
 • Konfigurowanie i testowanie rozwiązywania nazw
 • Konfigurowanie sieci VPN

Po ukończeniu tego modułu słuchacze będą potrafili:

 • Skonfigurować ustawienia sieciowe
 • Wdrożyć rozwiązywanie nazw
 • Opisać opcje zdalnego dostępu VPN.

Narzędzia konfiguracji lokalnej systemu Windows 11

 • Korzystanie z Admin Center systemu Windows
 • Używanie programu Windows PowerShell
 • Wdrażanie zdalnego zarządzania (Remote Management)

W tym module opisano konfigurację podsystemu dysków dla komputera z systemem Windows 11. Moduł zawiera wskazówki, jak zarządzać zarówno lokalną pamięcią masową, jak i konfigurować dostęp do zdalnej pamięci masowej, takiej jak OneDrive.
Uczniowie dowiadują się także, jak włączyć i skonfigurować miejsca do magazynowania (Storage Spaces).

Lekcje

 • Przegląd opcji pamięci masowej
 • Zarządzanie lokalną pamięcią masową
 • Zarządzanie miejscami do magazynowania

Laboratorium 1: Zarządzanie pamięcią masową

 • Zarządzanie prostym woluminem
 • Tworzenie miejsca do magazynowania (Storage Space)

Po zakończeniu tego modułu słuchacze będą potrafili:

 • Opisać typowe konfiguracje pamięci masowej
 • Zarządzać dyskami, woluminami i partycjami
 • Zarządzać miejscami do magazynowania

 

Moduł zawiera przegląd obsługiwanych systemów plików oraz wyjaśnia scenariusze użycia każdego z nich. Studenci uczą się, jak konfigurować i zarządzać dostępem do współdzielonych plików, jak wdrażać synchronizację plików przy użyciu Folderów roboczych (Work Folders) oraz jak zarządzać dostępem do drukarek.

Lekcje

 • Konfigurowanie i zarządzanie dostępem do plików
 • Konfigurowanie i zarządzanie folderami współdzielonych
 • Wdrażanie folderów roboczych (Work Folders)
 • Zarządzanie drukarkami

Laboratorium 1: Zarządzanie zasobami

 • Tworzenie i udostępnianie folderów oraz zarządzanie nimi
 • Wdrażanie folderów roboczych (Work Folders)
 • Zarządzanie drukarkami

Po ukończeniu tego modułu słuchacze będą potrafili:

 • Zarządzać dostępem do plików
 • Zarządzać folderami współdzielonymi
 • Wdrażać Work Folders
 • Zarządzać drukarkami

 

Moduł opisuje, jak wdrażać aplikacje na urządzeniach z systemem Windows 11. Uczestnicy uczą się także rozwiązywania problemów z aplikacjami. Na koniec moduł omawia konfigurowanie ustawień przeglądarki Microsoft Edge.

Lekcje

 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie dostępem do sklepu Microsoft Store
 • Konfigurowanie przeglądarki Microsoft Edge

Laboratorium 1: Zarządzanie aplikacjami

 • Ograniczanie dostępu do sklepu Microsoft Store
 • Konfigurowanie Microsoft Edge
 • Włączanie funkcji Application Guard

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybierać sposób wdrażania aplikacji na urządzeniach użytkowników
 • Konfigurować dostęp do sklepu Microsoft Store
 • Konfigurować ustawienia Microsoft Edge.

 

Moduł przedstawia typowe zagrożenia bezpieczeństwa i dostępne środki zaradcze. Następnie uczestnicy uczą się konfigurować konta użytkowników i grupy oraz ustawienia Kontroli Konta Użytkownika (UAC). Moduł omawia także kwestie związane z bezpieczeństwem danych, a następnie opisuje dostępne technologie, które mogą pomóc w ograniczeniu zagrożeń, w tym Credential Guard, Exploit Guard i BitLocker. Na koniec moduł analizuje, w jaki sposób zabezpieczać ruch sieciowy.

Lekcje

 • Zarządzanie kontami użytkowników i grup
 • Konfigurowanie kontroli konta użytkownika
 • Wdrażanie programu BitLocker
 • Wdrażanie funkcji zabezpieczeń systemu Windows 11
 • Zabezpieczanie przed zagrożeniami sieciowymi

Laboratorium 1: Wdrażanie i zarządzanie zabezpieczeniami

 • Konfigurowanie ustawień lokalnych zasad bezpieczeństwa
 • Implementacja BitLocker
 • Konfigurowanie zapory sieciowej Windows Defender

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zarządzać kontami lokalnymi
 • Skonfigurować UAC
 • Implementować BitLocker
 • Opisać ustawienia i funkcje zabezpieczeń systemu Windows 11
 • Opisywać typowe zagrożenia bezpieczeństwa i dostępne środki zaradcze

 

Moduł pomaga identyfikować problemy związane z wydajnością komputerów z systemem Windows. Uczniowie dowiadują się, jak wdrożyć monitorowanie, w tym jak uzyskać dostęp do danych dziennika zdarzeń i jak je interpretować.

Lekcje

 • Monitorowanie systemu Windows 11
 • Optymalizacja wydajności systemu Windows 11

Laboratorium 1: Monitorowanie systemu Windows 11

 • Praca ze zdarzeniami
 • Przeglądanie wydajności przy użyciu programu Resource Monitor
 • Przeglądanie wydajności przy użyciu Monitora wydajności

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać dostępne opcje monitorowania w systemie Windows 11
 • Opisać sposoby identyfikowania problemów z wydajnością
 • Zarządzać obciążeniami i zasobami komputera w celu optymalizacji wydajności

 

W module omówiono sposoby rozwiązywania problemów związanych z urządzeniami i sterownikami urządzeń. Omawiane są sposoby przywracania komputerów z systemem Windows 11, które nie chcą się uruchomić lub uruchamiają się z błędami. Uczniowie poznają także sposoby odzyskiwania plików.

Lekcje

 • Zarządzanie rozruchem systemu Windows 11
 • Przywracanie systemu Windows 11
 • Zarządzanie urządzeniami i sterownikami
 • Zapoznanie się z rejestrem systemu Windows
 • Odzyskiwanie plików

Laboratorium 1: Rozwiązywanie problemów z systemem Windows 11

 • Zarządzanie sterownikami urządzeń
 • Używanie Historii plików i Poprzednich wersji do odzyskiwania plików
 • Odzyskiwanie urządzenia za pomocą punktu przywracania
 • Korzystanie z zaawansowanych opcji uruchamiania

Po ukończeniu tego modułu studenci będą w stanie:

 • Wyjaśnić, jak przywracać komputery z systemem Windows 11
 • Zarządzać uruchamianiem systemu Windows
 • Konfigurować rejestr
 • Opisywać urządzenia i sterowniki urządzeń
 • Odzyskiwać pliki

 

O tym kursie

Umiejętności zdobyte podczas tego kursu obejmują:

 • Umiejętność instalowania i dostosowywania systemów operacyjnych i aplikacji Windows 11
 • Konfigurowanie lokalnej i zdalnej łączności sieciowej oraz pamięci masowej.

Dowiesz się również jak:

 • Konfigurować bezpieczeństwo danych, zabezpieczenia urządzeń i zabezpieczenia sieciowe.
 • Utrzymywać, aktualizować i odzyskiwać system Windows 11 po awarii.

Uwaga: Kurs jest również kompatybilny wstecz z systemem Windows 10, ponieważ wiele technologii i zasad pozostaje niezmienionych.

Profil odbiorcy

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów IT, którzy obsługują komputery stacjonarne, urządzenia, użytkowników oraz powiązane zasoby sieciowe i bezpieczeństwa systemu Windows 11. Drugą grupą odbiorców tego kursu są pracownicy wsparcia technicznego dla komputerów stacjonarnych/urządzeń (DST), którzy zapewniają wsparcie drugiego poziomu użytkownikom komputerów z systemem operacyjnym Windows 11 w środowisku lokalnym.

Czego się nauczysz?

Umiejętności zdobyte w tym kursie obejmują naukę instalowania i dostosowywania systemów operacyjnych i aplikacji Windows 11, a także konfigurowania lokalnej i zdalnej łączności sieciowej oraz pamięci masowej. Dowiesz się także, jak skonfigurować bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo urządzeń, bezpieczeństwo sieci oraz konserwować, aktualizować i odzyskiwać system Windows 11.

 • Doświadczenie w instalowaniu sprzętu i urządzeń komputerowych.
 • Podstawowa znajomość systemu Windows i usługi Active Directory.
 • Znajomość podstaw sieci komputerowych.
 • Znajomość zasad Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) i podstaw zarządzania AD DS.
 • Podstawowa znajomość systemu Windows Server.
 • Znajomość podstaw obsługi klienta Microsoft Windows, np. praktyczna znajomość systemu Windows 10 lub Windows 11.
 • Podstawowe rozumienie składni Windows PowerShell

 

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3500.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 4 d,32 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia