2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration
 1. Zmiana – czym jest i jakie ma konsekwencje dla pracowników medycznych?
  • Emocje, przekonania, zachowania w procesie zmiany
  • Świadome i nieświadome źródła stresu-  rozpoznania myśli automatycznej
  • Typowe źródła stresu wywołanego zmianą i ich reakcje fizjologiczne w naszym życiu
 2. Zmiana, a potencjał ludzki – automatyczne reakcje
  • Naturalne reakcje na zmianę
  • Potrzeby i oczekiwania
 3. Jak wdrażać zmiany ?
  • Właściwa komunikacja w procesie zmiany
  • Rola lidera w procesie zmiany
  • Zwolennicy i oportuniści
 4. Budowanie odporności psychicznej – najlepszy sposób redukcji stresu 
  • Odporność psychiczna w procesie zmiany
  • Zmiana nawyków, sposobu myślenia
  • Przekonania wzmacniające jednostkę
  • Techniki wzmacnianie wytrwałości i poczucia siły wewnętrznej
  • Kształtowanie nowych zachowań, nowych nawyków
 5. Emocje – jak przejąć nad nimi kontrolę
  • Regulacja emocji w odniesieniu do sytuacji
  • Inteligencja emocjonalna względem samego siebie
 6. Antystresowy styl życia - jak zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu
  • Jak chronić się przed utratą zdrowia z powodu czynników stresu
 1. Co to jest skuteczność osobista i jak ją osiągnąć w zespołach medycznych?
 2. Jak osiągać więcej w działaniu przy mniejszym nakładzie
 3. Mechanizmy podejmowania decyzji w sytuacjach stresu
 4. Ustalanie priorytetów i walka z destraktorami i presją czasu
 5. Skuteczne techniki redukcji stresu w miejscu pracy
 6. Jak osiągnąć poziom świadomość siebie i umiejętność kontrolowania emocji
 7. Osobowość i jej składowe (charakter, temperament i wartości)
 8. Ciągły rozwój – jak stawać się bardziej skutecznym?
 9. Action plan – jak wykorzystać szkolenie by stać się bardziej skutecznym ?
  • Moje postanowienia i kroki ku zmianie
  • Moje wsparcie w kim i w czym?
  • Kolejna szansa kiedy nie uda się wprowadzać zmian?
 1. Technika uwalniania negatywnych emocji wg dr D.Hawkinksa
 2. Techniki oddechowe
 3. Relaksacja - techniki
 4. Wizualizacje i afirmacji
 5. Krótkie formy medytacji
 6. Praca z ciałem przy redukcji stresu
 7. Aktywacja przywspółczulnego układu nerwowego
 8. Praca z przekonaniami
 9. Nowa tożsamość - Cele
 1. Budowanie odporności psychicznej
  • Optymizm życiowy i pozytywne nastawienie wgdr Martina Seligmana
  • Techniki umiejętnego akceptowania
  • Poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach
  • Budowanie zaplecza
  • Świadoma odpowiedzialność
 2. Odnajdywanie potencjału i budowanie własnej wartości
 3. Nowe spojrzenie na sytuacje, na które nie mamy wpływu
 4. Praktyka wdzięczności wsparcie w redukcji napięcia i stresu
 1. Autodiagnoza
  • Budowanie świadomość mocnych i słabych stron
  • Motywatory wewnętrzne – co mnie motywuje do działania?
 2. Motywacja
  • Motywacja, a automotywacja i samodyscyplina
  • Czynniki higieny, a motywatory
  • Dawniej nie było tak ciężko ….
 3. Psychologiczne aspekty wypływające na motywację pracownika medycznego
  • Pięgnowanie motywacji pracowników zawodów medycznych
  • Skuteczne techniki budowania motywacji wewnętrzne
 4. Flow i dobrostan
  • Holistyczna koncepcja człowieka
  • Empatia jej rola w odnajdywaniu dobrostanu psychicznego
  • ównowaga i balans słowa klucze
 5. Emocje - sterowalność w działaniu
  • Emocje jako reakcja organizmu na okoliczności
  • Świadomość emocji i ich wpływ na skutki zachowań
 6. Techniki automotywacji
  • Warsztaty – wzmacnianie osobowości w poszukiwaniu motywacji do pracy w warunkach trudnych i stresogennych
 7. Coaching – narzędzie wspierające rozwój
 1. Zasady skutecznej komunikacji – wprowadzenie do asertywności
  • Autodiagnoza
  • Błędy w komunikacji i bariery komunikacyjne
  • Model prawidłowej komunikacji – szacunek – empatia - asertywność
 2. Koncepcja zachowań asertywnych wobec innych
  • Prawa wynikające z asertywności
  • Typy zachowań
  • Samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.
 3. Jak zachować asertywność w kontaktach z „trudnymi” pacjentami, rozmówcami, współpracownikami
  • umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
  • umiejętność argumentowania
  • przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych,
  • reagowanie na formy krytyki i wyrażanie krytyki
  • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 4. Istota i typy konfliktów. Rodzaje konfliktów ze względu na uczestników.
  • główne źródła konfliktów: specyfika zachowania pacjenta w sytuacji choroby różnice w oczekiwaniach różnice wartości lub poglądów
  • zniekształcenia postrzegania występujące w konflikcie
  • dynamika konfliktu - fazy: poprzedzająca, prowokacji, eskalacji, konfrontacji
  • style zachowania się przy opanowywaniu konfliktów - właściwe zachowanie w sporze.
  • konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów.
 5. Techniki asertywnych zachowań i obrony przed manipulacją
 6. Asertywne techniki rozwiązywania konfliktów
  • Poszukiwanie rozwiązań - technika partycypacji
  • Gesty zgody
  • Świadomość konfliktu
 1. Prewencja konfliktu - zasady prawidłowego budowania relacji w zespołach
  • Diagnoza zespołów - w obszarze „współpraca, a rywalizacja”
  • Antagonizmy, zespół, a grupy
  • Budowanie atmosfery wzajemnej współpracy
  • Sposoby i techniki właściwej komunikacji
  • Komunikat „ja”, komunikat „ty”
  • Informacja zwrotna - asertywny feedback
  • Delegowanie zadań
 2. Konflikt w zespole – jak sobie z nim radzić?
  • Właściwe zachowanie w sporze
  • Główne metody rozwiązywania konfliktów
  • Bariery komunikacyjne, a rozwiązywanie konfliktów.
  • Asertywność postawa pożądana
 3. Skuteczny zespół
  • Jak osiągnąć najwyższy poziom współpracy i wspólnotowości
  • Rola komunikacji w budowaniu dobrych realcji w zespole medycznym
  • Budowanie zaufania i atmosfery współpracy w zespole
 4. Komunikacja - podstawowe narzędzie budowania zespołu
  • Siła słów – jak mówić o  tym co ważne dla zespołu, lidera
  • Techniki zadawania pytań, słyszę nie tylko słucham
  • Konsekwencje nie przestrzegania podstawowych reguł komunikacji
 5. W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi
  • Komunikat  „JA” jako podstawowe narzędzie komunikowania wątpliwości
  • Co nas powstrzymuje przed powiedzeniem "nie"
 6. Jak prezentować asertywne postawy i bronić się przed manipulacją

Zapraszamy pracowników Służby Zdrowia do skorzystania z cyklu szkoleniowego zaplanowanego specjalnie z myślą o personelu białym. Nasze szkolenia oparte są na wieloletniej współpracy z wiodącymi w Polsce Szpitalami, program jest dostosowywany do bieżących wyzwań, z którymi mierzy się Służba Zdrowia. Szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników, którzy zgłaszają że dzięki nim mogą lepiej wykonywać swoje codzienne obowiązki.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego na polu relacji  z pacjentem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy. Pracownicy rozwiną odporność psychiczną i poznają techniki redukcji stresu. Trener przećwiczy zagadnienia dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, dalekosiężnym celem tego modułu jest ograniczenie rotacji personelu medycznego.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleniach stacjonarnych)

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
0 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych,
Możliwe opcje szkolenia