• Dane osobowe 
 • Ochrona danych osobowych 
 • Przetwarzanie danych osobowych 
 • Zgodność przetwarzania z wymaganiami prawnymi
 • Umożliwienie wykonywania praw
 • Egzekwowanie prawa
 • Polityki i metody
 • Środki
 • Naruszenie danych
 • Egzekwowanie

Moduł ten pozwala kandydatom wykazać się znajomością podstawowych pojęć i umiejętnościami, związanymi z koncepcją zasadami ochrony danych oraz praw osób, których te dane dotyczą, wdrażania polityk środków ochrony danych oraz zgodności z przepisami.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące umiejętności Kandydata.

 • Znajomość podstawowych pojęć dotyczących danych osobowych i ich ochrony.
 • Wiedza na temat przesłanek, celów i zakresu ogólnego rozporządzenia o ochrony danych Unii Europejskiej (RODO)
 • Umiejętność wskazywania kluczowych zasad RODO, dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 • Znajomość praw osób, których dane dotyczą i sposobów ich zapewniania.
 • Wiedza na temat polityk i metod działania organizacji, które powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i powinny zawierać zestaw podstawowych środków technicznych i organizacyjnych, aby ten cel osiągnąć.
 • Umiejętność reagowania na naruszenie danych i znajomość konsekwencji nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych.

 

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
490.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 1 d,8 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni ABI / IOD,
Możliwe opcje szkolenia