Audyt cyberbezpieczeństwa dla szpitali ze szkoleniem GRATIS dla informatyka

Zrealizujemy audyt cyberbezpieczeństwa dla Twojego szpitala. W ramach audytu wykonamy wszystkie wymagania wyszczególnione w zarządzeniu 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA: Organizacja zarządzania bezpieczeństwem informacji Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji Zarządzanie ryzykiem Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa Zarządzanie zmianą Zarządzanie ciągłością działania Utrzymanie systemów informatycznych Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych Bezpieczeństwo fizyczne Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania […]