Audyt bezpieczeństwa dla szpitali

Nasze audyty bezpieczeństwa spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia określone w ZARZĄDZENIU NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Nasi audytorzy posiadają długoletnie doświadczenie i praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa. Posiadamy akredytowane certyfikaty audytora wiodącego zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ciągłości działania (ISO 27001, ISO 22301). Spełniamy wymogi stawiane zespołom audytowym w art. 15 Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Inwestycje w ramach projektu, mogą zostać objęte finansowaniem  wyłącznie w przypadku wykazania przez świadczeniodawcę, wynikiem audytu bezpieczeństwa, zwiększenia  poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej .

Warto postawić na rzetelny audyt bezpieczeństwa, aby później nie żałować.

Zgodnie z zapisami umownymi o dofinansowanie pozyskane z Funduszu NFZ, w  okresie  od  dnia  zawarcia  umowy o finansowanie do  31 grudnia  2027 r.  Fundusz  oraz  Minister  Zdrowia  są uprawnieni   do   kontroli  prawidłowości   dokonywania przez  świadczeniodawcę rozliczeń   merytorycznych i finansowych wynikających z umowy i przyznanego finansowania, w szczególności w zakresie:

  1. zgodności realizowanych działań z działaniami określonymi w zarządzeniu;
  2. legalności i celowości wykorzystania finansowania przez świadczeniodawcę;
  3. sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach szczególnych oraz zarządzeniu;
  4. oceny  prawidłowości  dokonywania  przez świadczeniodawcę rozliczeń  merytorycznych  i finansowych wynikających z zarządzenia i przyznanego finansowania.

W  przypadku  stwierdzenia  wykorzystywania  przyznanego  finansowania  niezgodnie  z zarządzeniem i postanowieniami  umowy, świadczeniodawca MUSI zwrócić otrzymane środki  publiczne  wydatkowane  w sposób nieprawidłowy,  w terminie  15 dni  od  dnia doręczenia  wezwania  do zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od dnia otrzymania środków publicznych do dnia zwrotu na rachunek bankowy Oddziału Funduszu

Zaufaj doświadczeniu

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Skontaktuj się z nami

Realizacje

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

Dostosowanie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA

Audyt oceniający czynności związane z podniesieniem bezpieczeństwa

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK w Białymstoku

Audyt bezpieczeństwa informacji . Kompleksowy przegląd procedur i polityki bezpieczeństwa

Nasi Klienci

Formularz wyceny

NT GROUP Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.

Mapa Google

ul. Pomorska 65, III piętro.
90-218 Łódź

Dział audytów
Sekretariat: 42 655-33-77

503 141 093 Stanisław
507 039  553 Anna
607 033 279 Marcin

Zadzwoń do nas. Będzie nam bardzo miło odpowiedzieć na Twoje pytania. Nasz zespół chętnie Ci pomoże.

Możesz skorzystać również z formularza. Zostaw nam wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Zapraszamy.